Stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019 Reviewed by CD on . Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Alba a organizat, astăzi 15.11.2017, o ședință de lucru cu directorii unităților de învățământ profesional și tehnic. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Alba a organizat, astăzi 15.11.2017, o ședință de lucru cu directorii unităților de învățământ profesional și tehnic. Rating: 0
Ești aici: Acasă » Articole Recomandate»Stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019

Stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019

Stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019

Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Alba a organizat, astăzi 15.11.2017, o ședință de lucru cu directorii unităților de învățământ profesional și tehnic. Principala temă a întâlnirii a fost analizarea centralizării solicitărilor de școlarizare în învățământul dual și profesional pentru anul școlar 2018-2019.
Managerii unităților de învățământ au fost îndrumați să facă propuneri de clase pentru învățământul dual si profesional ținând cont de cerințele de pe piața muncii, dar și de faptul că numărul elevilor este în scădere.
În Alba sunt 17 licee cu 26 clase de învățământ profesional, din care 5 de unități de învățământ care au 6,5 clase de învățământ dual, iar pentru anul școlar următor sunt propuneri noi și de la alte unități de învățământ, respectiv agenți economici.
Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic cu următoarele caracteristici specifice:
a) este organizat la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;
 b) asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;
 c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
 d) asigură facilități fiscale pentru cheltuielile efectuate de operatorii economici pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului dual
 e) implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unității de învățământ partenere.

Prin completările la Codul fiscal introduse de OUG 84/2016 și potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale, operatorii economici și elevii beneficiază de urmatoarele facilități fiscale:
Facilități fiscale pentru firme – deductibilitatea cheltuielilor:
• agenții economici își pot deduce din venitul impozabil cheltuielile efectuate în baza contractelor încheiate cu unitățile de învățământ pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic,
• agenții economici își recuperează din punct de vedere fiscal, prin deducerea amortizării, cheltuielile aferente cu mijloacele fixe și investițiile, efectuate în baza contractelor încheiate cu unitățile de învățământ, pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic.
• deductibilitatea cheltuielilor efectuate în baza contractelor încheiate cu unitățile de învățământ pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic se aplică și în cazul activităților independente

Facilități fiscale pentru elevi:
• neimpozitarea burselor, premiilor şi altor drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecţie şi altele asemenea primite de elevi pe parcursul învăţământului profesional şi tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale.

N.B. Categoriile de cheltuieli pentru operatorii economici, pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic, pot fi:
a) cheltuieli cu organizarea procesului de învăţământ, şi anume; cheltuieli efectuate pentru elevi, precum: burse şi premii oferite elevilor, echipamente de lucru/protecţie, transport, masă, cazare pe parcursul pregătirii practice la operatorul economic, alte facilităţi oferite acestora, respectiv cheltuieli cu securitatea şi sănătatea în muncă şi analize medicale obligatorii (în funcţie de domeniul de activitate), cheltuieli pentru asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic etc., cheltuieli materiale pentru susţinerea activităţilor desfăşurate pe parcursul pregătirii practice la operatorul economic, reprezentând rechizite, cărţi de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaţionale, costuri legate de evaluarea şi certificarea elevilor, materii prime şi materiale consumabile şi alte cheltuieli de acest tip, cheltuieli aferente achiziţiei, punerii în funcţiune şi exploatării mijloacelor fixe utilizate la operatorul economic pe parcursul pregătirii practice a elevilor, cheltuieli aferente salarizării şi pregătirii personalului propriu al operatorilor economici (tutori, formatori) pentru pregătirea practică a elevilor, cheltuieli aferente pregătirii şi sprijinirii cadrelor didactice din unitatea de învăţământ parteneră, precum şi sumele plătite direct cadrelor didactice în baza unor contracte încheiate în condiţiile legii cu operatorul sau operatorii economici pentru alte activităţi decât cele prevăzute în norma didactică;
b) cheltuieli de investiţii în spaţii de învăţământ existente sau nou-edificate, precum şi în echipamente de natura mijloacelor fixe achiziţionate şi puse în funcţiune pentru a fi utilizate în vederea pregătirii elevilor realizate în unitatea de învăţământ.”

Pentru învățământul dual, operatorii economici interesați transmit, până la data de 17 noiembrie 2017, la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, solicitările de școlarizare în învățământul dual. Solicitările se transmit prin e-mail la adresele vet@tvet.ro, respectiv www.isj.albanet.ro.
 
Pentru învățământul profesional, operatorii economici înaintează unităților de învățământ profesional și tehnic partenere, solicitările de școlarizare. În absența unui parteneriat tradițional al operatorului economic cu o unitate de învățământ profesional și tehnic, operatorul economic transmite solicitarea de școlarizare la Inspectoratul Școlar Județean Alba, prin e-mail la adresa www.isj.albanet.ro. sau la numărul de fax 0258817663.
 
Modelele de solicitare de școlarizare, calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019, lista calificărilor profesionale și documentele normative referitoare la organizarea și funcționarea învățământului dual și a învățământului profesional, se găsesc pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Alba, a declarat Marcela Dărămuș, inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Alba.

 

Clip to Evernote

Comentează

© 2013 TRANSILVANIA TV Network Mixed By Fabrik

Sus