Silva Logistic Services. Pajistele lui Suciu. Vipera ursinii

Vipera ursinii este una dintre putinele specii de serpi veninosi din Europa, dar comparativ cu restul viperelor are veninul foarte slab. Arealul sau de distributie la nivel european este destul de vast, dar extrem de fragmentat, iar populatiile acestei specii se afla la distante de zeci sau sute de km unele fata de altele. În România, aceasta specie are reprezentanti din doua subspecii: Vipera de stepa(Vipera ursinii moldavica) si vipera de fâneata(Vipera ursinii rakosiensis), ambele având un statut de specii critic periclitate la nivel national si o protectie legislativa stricta atât la nivel national cât si international.
Vipera de fâneata (Vipera ursinii rakosiensis) a fost mult timp considerata disparuta, deoarce timp aproximativ 50 de ani aceast taxon nu a mai fost semnalat pe teritoriul tarii. Noile descoperiri herpetologice din ultimii ani au scos la iveala noi populatii a acestei subspecii, iar necesitatea conservarii habitatelor care gazduiesc acest taxon a fost si este extrem de importanta.
Prin urmare, în anul 2007 a luat fiinta Situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu, o arie naturala protejata desemnata conform Ordinului Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu scopul de a mentine o stare favorabila de conservare pentru specia Vipera de fâneata(Vipera ursinii rakosiensis), specie prioritara la nivel european.
Aria naturala se situeaza în partea nord-estica a judetului Alba, regiunea istorica Transilvania, în unitatea de relief Podisul Târnavelor si a fost înfiintata nu numai pentru conservarea habitatelor viperei de fâneata, ci si pentru complexitatea faunistica si floristica ce o contine. Pâna în prezent au fost indentificate urmatoarele tipuri de habitate si specii de plante si animale:
Habitate:

– 40A0 Tufarisuri subcontinentale peripanonice,
-6240 Pajisti stepice subpanonice
-91Y0 Paduri dacice de stejar si carpen.

Plante:

– Târtan(Crambe tataria), Capul sarpelui(Echium russicum), Stanjenel( Iris aphylla hungarica), Drob(Chamaecytisus albus), Tulchina(Daphne mezereum), Frasinel(Dictamnus albus), Crantz(Epipactis helleborine), Stânjenel(Iris humilis), Stânjenei pestriti(Iris variegata), Crin de padure(Lilium martagon), Dumbravnic(Melittis melissophyllum), Migdal pitic(Prunus tenella), Salvie(Salvia nutans), Salvie(Salvia transsylvanica), Scutellaria alpina supina, Strigoaie(Veratrum nigrum).

Amfibieni:

– Tritonul cu creasta(Triturus cristatus), Tritonul comun transilvanean(Lissotriton vulgaris ampelensis), Izvorasul cu burta rosie(Bombina bombina), Izvorasul cu burta galbena(Bombina variegata), Broasca râioasa verde(Bufo viridis);

Reptile:

– Testoasa de apa(Emys orbicularis), Sopârla de câmp (Lacerta agilis), Gulterul(Lacerta viridis), Sarpele de alun(Coronella austriaca), Vipera de fâneata(*Vipera ursinii rakosiensis);
Complexitatea biodiversitatii îmbinata cu formele unitatilor de relief din Situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu fac ca aceasta zona sa concureze în rândul ariilor naturale cu o unicitate aparte.

Consultati si pagina web a ariei http://aetm.ro/

Recomandari

Alte Articole