Silva Logistic Services. Parcul Natural Văcărești Reviewed by CD on . Parcul Natural Văcărești a fost înființat prin HG 349/2016 și este administrat de Asociația Parcul Natural Văcărești, în parteneriat cu Primăria Municipiului Bu Parcul Natural Văcărești a fost înființat prin HG 349/2016 și este administrat de Asociația Parcul Natural Văcărești, în parteneriat cu Primăria Municipiului Bu Rating: 0
Ești aici: Acasă » Timp Liber»Silva Logistic Services. Parcul Natural Văcărești

Silva Logistic Services. Parcul Natural Văcărești

Silva Logistic Services. Parcul Natural Văcărești

Parcul Natural Văcărești a fost înființat prin HG 349/2016 și este administrat de Asociația Parcul Natural Văcărești, în parteneriat cu Primăria Municipiului București și alte instituții cu experiență în cercetare, protecția și conservarea naturii, ecoturism, educație.
PNV s-a format pe amplasamentul fostei amenajări hidrotehnice ”Acumulare Lac Văcărești”, abandonată în 1989 și se întinde pe o suprafață de 183 ha.
PNV este localizat în sudul Bucureștiului, între cartierele Timpuri Noi și Vitan la nord și Berceni la sud, la sud de Dâmbovița, în imediata apropiere a acestuia, în interiorul unui patrulater formatde 4 artere principale ale capitalei:Splaiul Unirii la nord, Șoseaua Vitan-Bîrzești la est, Șoseaua Olteniței la sud și Calea Văcărești la vest.
În prezent există trei puncte de acces în parc: pe digul din fața Complexului Asmita Gardens (acces pedestru), pe digul dinspre intersecția Splaiul Unirii – Șoseaua Vitan Vîrzești (acces pedestru), din Strada Săvinești (acces pedestru și pentru biciclete).
Pe teritoriul parcului nu sunt habitate naturale, fiind vorba de comunități recent instalate. Totuși, Văcărești rămîne ultima zonă dintr-o suprafață mai largă cu vegetație specifică zonelor umede, unde sînt citate cîteva specii mai deosebite, cum ar fi relictul pentru cîmpie Menyanthes trifoliata,specia de interes comunitar Lindernia procumbens sau Wolffia arrhiza, o specie foarte rară, considerată amenințată la nivel național. Inventarul floristical parcului numără în prezent 101 taxoni. Conform descrierii habitatelor din România, în PNV au fost identificate 4 comunități vegetale. Dintre speciile arborescente predomină salcia (Salix alba și S. fragilis) și plopul (Populus alba și P. nigra). Ținând cont de evoluția zonei, care a fost puternic afectată de activitățile antropice, fauna Parcului Natural Văcărești se caracterizează în primul rând printr-o extraordinară capacitate de revenire, speciile existente recucerind zona în ultimii 20 ani, după încheierea lucrărilor la șantierulhidrotehnic. Remarcabil este faptul că sunt prezente specii din mai multe grupe(mamifere, păsări, reptile și amfibieni, pești, insecte), reprezentîndalături de speciile floristice un ecosistemaflat în stare de echilibru natural, prin prezența tuturor treptelor piramidei trofice.
Dintre nevertebrate, datele actuale cuprind reprezentanţi din şase ordine de insecte: Odonata, Orthoptera, Mantodea, Heteroptera, Coleoptera şi Hymenoptera. De remarcat este identificarea în Parcul Natural Văcărești a unei specii noi pentru fauna României (Tetramesa variae) şi a altor trei specii semnalate prima oară în partea de sud a ţării(Tetramesa cereipes, Bruchophagus astragali şi Systole tuonela).
Vertebratele cuprind:
– pești: caras, biban, babușcă, roșioară, murgoi bălțat, oblete, știucă;
– amfibieni: triton cu creastă (Triturus cristatus), triton comun (Triturus vulgaris), izvoraș cu burta roșie (Bombina bombina), broasca mare de lac (Rana ridibunda), brotăcelul răsăritean (Hyla orientalis);
– reptile: țestoasa de apă europeană (Emys orbicularis), gușter (Lacerta viridis), șopîrlă de cîmp (Lacerta agilis), șarpe de casă (Natrix natrix), șarpe de apă(Natrix tessellata);
– păsări – pînă în prezent au fost identificate 136 de specii, cele mai multe protejate la nivel național și internațional: lebăda de vară (Cygnus olor), chirighița cu obraz alb (Chlidonias hybridus), pițigoi, rațe, stîrci, corcodei, cormorani, egrete, ereți, pescăruși, etc.
– mamifere: șoarece de cîmp (Microtus arvalis), chițcan pitic (Sorex minutus), bizam (Ondatra zibethica), nevăstuică (Mustela nivalis), vulpe (Vulpes vulpes), vidră (Lutra lutra), lilieci.
În Parcul Natural Văcărești sunt permise activități de turism, educație, cercetare științifică, cu respectarea regulilor de vizitare a parcului.
Pentru detalii, vă rugăm vizitați: parcnaturalvacaresti.ro!

Clip to Evernote

Comentează

© 2013 TRANSILVANIA TV Network Mixed By Fabrik

Sus