Silva Logistic Services. Schitul Corneni, Cetatea romana de la Arutela, Defileul Turnu Rosu, Via Carolina

Defileul Turnu Roșu, lung de 17 km, se situează între culmile principale ale Munţilor Fǎgǎraş şi Lotru. Între Câineni și Brezoi, se află sectorul central. Defileul Coziei ( de 18 km) străjuit de pereți înalți de stâncă, formează porțiunea cea mai spectaculoasă, care taie  Masivul Cozia si extremitatea vestică a Munților Căpățânii.

După stațiunea Călimănești, Oltul iese din zona montană, trece de Râmnicu Vâlcea și străbate Câmpia Română, până la Dunăre. Monumente istorice şi de arhitectură  se regăsesc aproape pe tot traseul, începând chiar de la Turnu Roşu – la origine a fost o construcţie militară defensivă ridicată de saşi în 1360. Aproape cǎ nu existǎ localitate în care sǎ nu existe urmele unui castru roman, o bisericǎ veche, sau o casǎ memorialǎ. Următorul sat după Turnu, este Boița, unde există un castel menţionat pentru prima datǎ într-un document din 1453.

Mai la sud se află Schitul Corneni, monument de secol XVII. Pe malul stâng al Oltului a fost construit unul dintre cele mai importante drumuri romane din Dacia, care lega Transilvania cu Dunărea. Drumul avea dublă funcție, militară și comercială. Pe aici se transporta sarea scoasă din minele transilvănene, care se ducea spre Dunăre și Marea Neagră.

Un alt obiectiv important este cetatea romană de la Arutela, ale cărei ruine se văd și astăzi, lângă Mănăstirea Turnu. Drumul actual s-a făcut cu sprijinul secret al boierimii din Oltenia, înainte de intrarea oficială a Olteniei sub stăpânirea austriacă. În anul 1717, drumul a primit numele de Via Carolina, după numele împăratului Carol al VI-lea. El asigura transportul comercial şi militar pentru vehiculele pe patru roţi. Astfel, a reintrat în istorie, după mai bine de un mileniu și jumătate. Spre deosebire de drumul antic roman însă, care se afla în stânga Oltului, Via Carolina a fost construit pe malul drept al râului.

Recomandari

Alte Articole