Silva Logistic Services. Poiana Sibiului, enigmatica asezare de pe versantii Cindrelului, deasupra satelor Marginimii.

Poiana Sibiului este una dintre cele mai cunoscute, dar, în același timp, cele mai enigmatice așezări din Carpații noștri. Cu­noscută, fiindcă sute de ani, poienarii au stră­bătut țara în lung și în lat, ba deseori au trecut și fruntariile țării, spre pusta maghiară și spre stepa rusească, pentru a-și paște turmele de oi sau ca să negustorească. Enigmatică, fiindcă stă mândră pe versanții Cindrelului, deasupra altor sate ale Măr­ginimii, și puțini urcă până acolo, iar dacă ajung, îi întâmpină porți și ziduri înalte. Așa își păstrează poienarii și tainele lor și ale satului lor: închise în­tre zidurile vorbei scurte sau ale tăcerii. Câte o poar­tă se deschide, totuși, uneori. O poartă des­chisă e și monografia intitulată simplu „Poiana Si­bi­ului”, scrisă de învățătorul Constantin Șerb, trecut la cele veșnice în 1999. Cartea a rămas, a cir­culat, purtând între coperte câteva dezvăluiri despre această faimoasă așezare sibiană.

Oierii ii regăsim în vechi do­cumente de la Arhi­vele Naționale, închi­riind munți în nordul Olteniei. În jurul anului 1700, câțiva oieri și-au adus turmele deasupra Novaciului, pe culmile prelungi și bogate în pășuni, plătind ier­bă­ri­tul cu bani peșin, unt și caș­caval, boierului gor­jean Dositei Brăi­lo­iu. Mai târziu, îi des­co­pe­rim pe poienari în scrip­tele vă­mii Câi­neni, achi­tând ta­xe îna­inte de a merge la ier­nat, în Mun­te­nia. Apoi, în ac­te­le vă­mi­lor de la Du­nă­re, pe unde își tre­ceau tur­mele în Im­pe­riul Oto­man, în Do­bro­gea, sau în nord-estul Bul­ga­riei. Bă­­ieții erau de mici chemați la tur­me. Plecau în Bălțile Dunării și se mai întorceau a­ca­să după mulți ani, când erau obli­gați să fie prezenți pentru re­cru­ta­re, numită asân­­tare, în graiul local

Viața departe de casă, în pustietatea mun­ților și a câmpurilor nesfârșite, nu era lipsită de primejdii. Nu puțini ciobani, unii chiar în floarea vârstei, au murit loviți de trăznet, luați de ape, împușcați sau din cauza unui accident rutier. Durerea celor vii era îm­blânzită prin puterea poeziilor populare: „Te rog, maică, înc-odată/ Cu toți frații laolaltă/ Să spuneți oilor mele/ Să-și pună ciucuri de jele”. Sat mare de oieri, Poiana Sibiului are o ver­siune proprie a Mioriței, dar e atât de diferită de balada culeasă de Alecu Russo în Soveja! În primul rând, cei care îi pun gând rău cio­banului sunt tot poienari, „…toți verișori/din nouă surori”. Oaia năzdrăvană îi dezvăluie ciobanului planul celorlalți, iar decizia lui e de o simplitate uluitoare: „Luă bâta la spinare/ Și fluierul la subțioară/ Și-apucă pe drum la vale”. Asta au făcut mulți poienari, atunci când condițiile de viață nu le-au mai fost favorabile: au apucat pe drum la vale. Mulți dintre ei nu și-au tăiat însă rădăcinile. Toată agoniseala de o viață au cheltuit-o pentru a ri­dica în sat case mari și trainice. Mulți i-au invi­diat, fără să-i înțeleagă. De ce o casă atât de mare, dacă sunt tot pe drumuri și nu prea apucă să o lo­cuiască? Explicația e simplă: casa era dovada că nu au umblat degeaba departe de sat. Spiritul con­cu­­ren­țial, mai viu decât în al­te părți, i-a îndem­nat să arate proba, iar o casă ri­dicată din munca lân­gă turme sau din negoț era convingătoare pen­tru toată comu­nitatea. Pe un ast­fel de pro­prie­tar, nimeni nu-l mai pu­tea suspecta că a umblat terchea-ber­chea prin lu­me.

Recomandari

Alte Articole