Silva Logistic Services. Muntii Cindrelului, Marginimea Sibiului, Ghilghiu, Vlaşin, vaile Radei, Vlaşinului, Arinii, Cloţilor, Luncuţa, Stăuini, Buciumaş.

Poiana Sibiului – localitate cunoscută din Mărginimea Sibiului este situată alături de celelalte localităţi ale regiunii pe marginea geografică nordică a Munţilor Cindrelului, pe prima platformă a munţilor, ce face trecerea de la cele mai nordice şi mai coborâte prelungiri muntoase la depresiunile desfăşurate în faţa lor. Aşezarea s-a dezvoltat între marginea abriptului de la nord şi culmile dinspre sud ale pratformei celei mai joase şi destul de fragmentate ale Munţilor Cindrelului, la altitudinea de 850 – 950 metri, ocupând bazinul de culegere a văii Radei. Spre sud se întinde pe o lăţime variind între 600 şi 1000 m, ajungând pînă sub culmile mai înalte ce domină loacalitatea: Pietriceaua (975 m ) şi Ciuha (1064m) 

Localitatea Poiana Sibiului este situată spre limita nordică a platfoemei inferioare din Munţii Cindrel. Relieful este format din interfluvii largi şi vălurite, care coboară fără denivelări prea accentuate spre cursul actual al văii Radei şi al afluienţilor săi. Culmile şi plaiurile sunt netede şi în general largi oferind condiţii de circulaţie . Relieful pe care se aşterne vatra comunei este adânc fragmentat cu dealuri înalte (Ghilghiu, Vlaşin, handor ) şi văi înguste (Radei, Vlaşinului, Arinii ). Pe câteva interfluvii şi coaste mai puţin povârnite numite “Delniţe” s-a dezvoltat cea mai mare parte a satului ele fiind acoperite de gospodării şi grădini.

Fauna: bogată şi diversificată fiind reprezentată printr-un număr mare de specii: lupul, ursul, mistreţul, vulpea, iepurele, veveriţa, dihorul, cerbul, pisica sălbatică, căpriorul, jderul şi viezurele. În apele care străbat comuna există : păstrăv indigen şi mreană.

In ierburile si frunzisurile padurilor se strecoara soparla,sarpele de padure,salamandra sau chiar vipera.

La acestea datorita conditiilor de vegetatie,se adauga animalele domestice specifice zonei care a dat renumele zonei si prosperitatea acesteia  ovinele si bovinele .

În zona depresionară şi în lungul văilor întâlnim arbori, ca: mesteceni, fagi, salcia, carpen, plopul, arinul, paltin, gorun şi frasin. Tot aici sunt prezenţi arbuşti ca: măceşul, porumbarul, păducelul, alunul, murarul, cornul, scoruşul precum şi plantele ierboase: pipirigul, rogozul şi fâneţele de luncă. În varietate mare în zona deluroasă cresc pomi fructiferi şi fructele de pădure: alune, zmeură, mure, coacăze, fragi. Din punct de vedere climatic temperatura medie anuală în localităţi şi depresiune este de 6 grade Celsius, pe plaiurile apropiate de 4 grade Celsius iar în cele mai înalte peste 1000 m altitudine de numai 2 grade Celsius.  Reţeua de pâraie de pe hotarul localităţii Poiana Sibiului aparţin pârâului Secaş şi Pârâului Negru, afluent al Cibinului.

Marginea nordică a localităţii este drenată de Secaş, tributara Mureşului, ca afluent al râului Sebeş şi care primeşte câţiva afluenţi mici, dintre care mai importanţi sunt Pârâul Rodului, cu o lungime de 9 km şi o suprafaţă de 23 kmp a cărui izvoare sunt la vest de localitatea Rod, unit cu Valea Radei lungă de 7 km şi cu suprafaţa bazinului hidrografic de 10 kmp. Valea Radei şi cei doi afluenţi care formează Valea Arinii şi Valea Vlaşinului taie vatra localităţii.

Pe hotarul sudic curge Pârâul Negru lung de 26 km, care se varsă în Cibin. De pe hotarul localităţi primeşte numeroase pâraie mici : Cloţilor, Luncuţa, Stăuini, Buciumaş.

Recomandari

Alte Articole