Silva Logistic Services. Cheile Morilor, Peştera Cila şi avenele Hoanca Sturului și Poieni.

Situată într-o pădure seculară de conifer în Munții Bihorului rezervația complexă reprezintă o cheie asimetrică săpată în calcare cristaline (seria marmurelor de Sohodol) de vârstă paleozoic mediu cu izbucuri, peşteri şi avene. Cheile au o lăţime de 25-50 m şi o înălţime de 100-150 m, iar zona protejată mai cuprinde două izbucuri, Peştera Cila şi avenele Hoanca Sturului și Poieni. Zona protejată se întinde pe o suprafaţă de 90 ha. Valea Morilor, cu o lungime de 3 km, îşi are izvoarele în izbucul cu acelaşi nume, amplasat în versantul stâng, la circa 4 m înălţime. Amonte de acest izbuc, valea a rămas suspendată şi prezintă un regim de curgere temporar activ. În aval de izbuc, pe o distanţă de 250 m, se dezvoltă un mic sector de îngustare, uşor asimetric în profil transversal, în sensul că versantul stâng este mai prelung şi mai abrupt, iar cel drept pierde din înălţime faţă de acesta. Profilul de cheie rămâne de netăgăduit, în primul rând în zona izbucului, unde versanţii sunt extrem de apropiaţi, râul săpând în rocă vie.

Oferta turistică din punct de vedere a reliefului este una atractivă și își justifică renumele. Cu toate că nu au lungimi deosebite şi nici morfologie aparte, ele nuanţează fizionomic peisajul, îl animă prin prezenţa celor două izbucuri viguroase, devenite surse principale de alimentare cu apă a aşezărilor din preajmă. Valea Seacă Dolea, unde scurgerea a încremenit pentru totdeauna furişându-se în lumea subpământeană, prin ramificaţia sa vestică se apropie de cea mai mare cavitate naturală din Platoul Poieni, Avenul Poieni (lungime 225 m şi denivelare de 150 m) care se remarcă printr-o intrare spectaculoasă. La obârşia Văii Morilor se află Avenul Hoanca Sturului (127 m lungime şi 61 m denivelare). Vârful Sturului este singurul loc din Munţii Apuseni unde creşte celebra floare de colţ.

Căi de acces: DN 75 Ştei-Câmpeni-Turda, dreapta pe DJ 762, comuna Vidra (Continuare aici)

Recomandari

Alte Articole