Veniturile bugetare ale Cugirului s-au dublat datorită fondurilor europene

Chiar dacă nu a primit de la guvern nici un leu din impozitul pe venit pentru echilibrare, Cugirul are cele mai mari venituri din istoria sa datorită fondurilor europene pe care administraţia a reuşit să le acceseze. Aproximativ jumătate dinbugetullocalităţii de la poalele Drăganei sunt bani europeni, mai exact din totalul de 55.705.000 lei, peste 24.600.000 lei sunt venite de la UE pentru proiectele aflate în derulare din anul trecut. Aproximativ 21.000.000 reprezintă venituri proprii, iar restul provin de la bugetul statului ca sume defalcate din TVA.
Aproximativ 16 000 000 lei intră în visteria Cugirului pentru reabilitarea şi modernizarea străzilor 1 Mai, str. Mihai Viteazul, str. Avram Iancu, str. Vasile Alecsandri, str. 21 Decembrie 1989, str. Râul Mic din Cugir şi str. Eroilor din Vinerea. Un alt proiect care aduce 6 000 000 lei este cel de modernizare şi dotare a ambulatoriului din cadrul spitalului. În ambele cazuri lucrările au fost deja începute, sunt în plină desfăşurare, urmând a fi finalizate pănă la sfârşitul anului.
În ceea ce priveşte veniturile proprii, o parte din acestea sunt direcţionate către finalizarea unor investiţii începute sau derularea unora noi. Spre exemplu 2.215.000 lei vor fi utilizaţi pentru modernizarea străzilor A. Vlaicu, Colinei şi Culturii, sumă la care se adaugă cheltuielile cu studiile de fezabilitate. Tot la capitolul străzi, 120 000 lei vor fi investiîn realizarea planurilor de mobilizare şi mobilitate urbană, şi peste 30.000 lei în studii de fezabilitate necesare semnalizării rutiere Cugir-Vinerea şi amenajării unei alei pietonale şi a unei piste pentru biciclişti.
Şi în anul 2015 investiţiile în sănătate vor continua să reprezinte o prioritate a administraţiei cugirene astfel că, pe lângă proiectul de modernizare şi dotare a ambulatoriului, administraţia locală va finanţa Spitalul Orăşenesc Cugir cu 2.022.000 lei, din care 500.000 lei pentru cheltuieli materiale şi 1.522.000 lei pentru investiţii – reparaţii capitale şi dotări. Investiţiile se referă lucrările de la chirurgie care sunt în curs de finalizare, la înlocuirea instalaţiei de alimentare cu energie şi la amenajarea unei parcări care să descongestioneze traficul din curtea spitalului. Peste 117 000 lei din bugetul local sunt destinaţi achiziţionării unei mese de operaţie şi a unei lămpi scialitice.
La capitolul învăţământ, pe lângă bugetul necesar acoperirii cheltuielilor materiale, de personal şi asigurării burselor pentru elevi, sunt prevăzuţi 110 000 lei pentru întocmirea documentaţiilor necesare reabilitării clădirilor tuturor instituţiilor şcolare şi a grădiniţelor de pe raza oraşului Cugir. Anul acesta, administraţia locală vrea să finalizeze lucrările de la atelierul Colegiului Tehnic I.D. Lăzărescu pentru care au fost alocaţi aproximativ 230 000 lei.
Nici sportul şi cultura nu vor fi neglijate, astfel că a fost alocat un buget care va permite organizarea unor evenimente majore cum ar fi Zilele Tineretului, Ziua copilului, Ziua persoanelor vârstnice, Festivalul „Toamna Cugireană”, precum şi a altor manifestări culturale cum ar fi: teatru, film, spectacol muzical. Pe lângă finanţarea activităţilor cultural sportive, administraţia cugireană vrea să modernizeze Căminul Cultural din Vinerea unde sunt organizate diferite spectacole tradiţionale şi alte evenimente importante pentru comunitate. Un alt obiectiv care va fi modernizat este stadionul CSO Cugir unde se va înlocui gardul actual şi se va realiza o copertină care să protejeze lucrările deja executate la tribună.
Ca şi anii precedenţi, Cugirul va avea probleme la plata salariilor din învăţământ, însă, ca de obicei va fi solicitată completarea sumelor la rectificările bugetare care vor avea loc.

Recomandari

Alte Articole