Termen pentru unele obligaţii fiscale!

D.G.F.P. Alba informează contribuabilii că până luni, 11 iunie a.c. contribuabilii trebuie să depună la Fisc:
1.Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Formular 096.
Se depune de persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., cu perioadă fiscală luna calendaristică, care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA şi îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
– nu au depăşit plafonul de scutire de 35.000 euro în cursul anului calendaristic precedent şi nu au depăşit plafonul de scutire pentru anul în curs, calculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului.
2. Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică Formular 010.
Se depune de către persoanele juridice, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 euro, la cursul BNR de la data aderării la UE = 3,3817 lei, respectiv 119.000 lei).
3.Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, Formular 070. Se depune de către persoanele fizice, care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 euro, la cursul BNR de la data aderării la UE = 3,3817 lei, respectiv 119.000 lei).

Recomandari

Alte Articole