Suspendarea activităţii de judecată la Tribunalul Alba Reviewed by CD on .     Prin H O T Ă R Â R E A Nr.5/2020 Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba,  întrunită la data de 7.02.2020, cu majoritatea c     Prin H O T Ă R Â R E A Nr.5/2020 Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba,  întrunită la data de 7.02.2020, cu majoritatea c Rating: 0
Ești aici: Acasă » Articole Recomandate»Suspendarea activităţii de judecată la Tribunalul Alba

Suspendarea activităţii de judecată la Tribunalul Alba

Suspendarea activităţii de judecată la Tribunalul Alba

 

 

Prin H O T Ă R Â R E A Nr.5/2020 Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba,  întrunită la data de 7.02.2020, cu majoritatea celor prezenţi, s-a hotărât menţinerea protestului prin suspendarea activităţii de judecată pe perioadă nedeterminată, prin amânarea cauzelor, cu excepţia cauzelor urgente după cum urmează :

Secţia I civilă:

Grevă;

asigurare dovezi;

litigii privind desfacerea contractului individual de muncă;

restituire cauţiune;

cereri de ajutor public judiciar/ reexaminare ajutor public judiciar;

cereri reexaminare taxă judiciară de timbru;

cereri prevăzute de art. 442-444 C.p.c.;

conflict de competenţă;

asigurări sociale;

incompatibilitate;

încuviinţare executare silită; suspendare executare silită; suspendare provizorie executare silită; 

suspendarea executării hotărârilor pronunţate de către instanţa de fond;

măsuri asiguratorii;

ordonanţă preşedinţială;

cereri prevăzute de Legea nr. 272/2004, Legea nr. 273/2004;

tutelă, curatelă; decăderea din drepturile părinteşti;

internarea medicală nevoluntară;

ordin de protecţie;

pensie întreţinere;

punere sub interdicţie;

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă:

  ordonanţă preşedinţială;

măsuri asiguratorii;

cererile prind asigurarea de dovezi;

validări poprire;

cererile formulate conform art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004;

litigii privind achiziţiile publice;

suspendare licitaţie;

suspendare executare art.484, 507, 512, 700, 718, NCPC/art.300, 3191, 325 CPC; suspendare provizorie a executării;

cerere privind deschiderea procedurii insolvenţei la cererea debitoarei;

apelurile şi recursurile, mai puţin cele care au ca obiect anulare proces verbal de contravenţie, pretenţii, anulare sau rezoluţiune contract, plângeri împotriva directorului ORC, refuz soluţionare cerere, obligaţie de a face, alte cereri, acţiuni întemeiate pe legea nr. 77/2016;

cererile de preschimbare a termenului de judecată formulate în dosarele care au obiectele care se judecă pe timpul protestului;

cererile având ca obiect refuz acordare drepturi de protecţie socială;

Secţia penală:

– cauze în care au fost dispuse măsuri preventive;

– cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi;

– cauze pentru care legea prevede judecarea de urgenţă sau într-un termen de cel mult 5 zile;

– cauze reglementate de Legea nr.302/2004

TRIBUNALUL ALBA

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Clip to Evernote

Comentează

© 2013 TRANSILVANIA TV Network Mixed By Fabrik

Sus