”Sprijin și îngrijire pentru seniorii Sebeșului”

Municipiul Sebeș a depus un nou proiect pentru obținerea de fonduri europene nerambursabilă:

”Sprijin și îngrijire pentru seniorii Sebeșului”

 

Cu un buget total de 2.778.758,93 lei (aproximativ 600.000 de euro) proiectul a fost depus spre finanțare în cadrul apelului POCU/436/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea si furnizarea de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice din Municipiul Sebeș aflate în situaţii de dependenţă și/sau în risc de excluziune socială.

Beneficiarii proiectului vor fi 122 de persoane vârstnice din Municipiul Sebeș aflate în situaţii de dependenţă și/sau în risc de excluziune socială precum și 18 angajați ai Direcției de Asistență Socială.

Cu sprijinul finanțării nerambursabile se vor furniza membrilor din grupul țintă servicii de îngrijire la domiciliu cu respectarea tuturor standardelor de calitate în vigoare. Beneficiari fi persoane care au împlinit vârsta de pensionare cu domiciliul sau reședința în Municipiul Sebeș, aflate în situații de dificultate ca urmare a pierderii autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice sau mintale și care necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi sau aflate în risc de excluziune socială; b) persoanele vârstnice cu handicap care nu au atribuit prin certificatul de handicap asistent personal/indemnizație în locul asistentului personal/indemnizație pentru însoțitor, cu domiciliul în municipiul Sebeș.

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului vor fi îngrijirea la domiciliu și activitățile specifice centrelor de zi: ajutor pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice: asigurarea igienei corporale, îmbrăcare și dezbrăcare, hrănire și hidratare, asigurarea igienei eliminărilor, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare; – ajutor pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice: prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activități de menaj și spălătorie, facilitarea deplasării în exterior și însoțire, activități de administrare și gestionare a bunurilor, acompaniere și socializare; consiliere familială; integrare socială și participare; informare; – evaluare; îngrijire personală. Alte activități: îngrijiri medicale: măsurarea/monitorizarea tensiunii arteriale, a pulsului și a temperaturii, măsurarea glicemiei cu glucometrul, administrarea medicamentelor per os, intramuscular, subcutanat, îngrijirea plăgilor simple și suprainfectate, îngrijirea escarelor multiple, cu respectarea strictă și întocmai a prescrierii și indicațiilor medicului ; terapii de recuperare și masaj.

În vederea asigurării accesului persoanelor vârstnice la servicii integrate, serviciile de îngrijire personală se vor acorda integrat cu alte servicii, cum ar fi: servicii de îngrijire social-medicală, alte servicii de recuperare și reabilitare (kinetoterapie, gimnastică medicală, terapie ocupaţională, psihoterapie, psihopedagogie), servicii de consiliere socială, juridică şi de informare, activități de distribuire a hranei la domiciliul persoanelor vârstnice cu deficiențe locomotorii, prin intermediul serviciilor de tip masa pe roți.

Scopul serviciilor este acela de prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situații care pot afecta viața persoanei vârstnice sau pot genera riscul de excluziune socială a persoanelor vârstnice din Municipiul Sebeș.

Recomandari

Alte Articole