Silva Logistic Services. Depresiunea Giurgeului, defileul Toplita-Deda, Munții Călimani, Ghurghiului și Giurgeului

Depresiunea Topliței este de fapt partea Nord-Vestică a Depresiunii Giurgeului. Este situată în valea râului Mureș și a afluenților săi, la intrare în defileul Toplița-Deda (40 km). Face parte din acel mare lanț de depresiuni care traversează mijlocul Carpaților Orientali de la Depresiunea Maramureșului până la Depresiunea Brașovului. La Toplița albia largă a Mureșului și punctele de revărsare ale afluenților săi au format o mică depresiune pe care mai multi cercetători o numesc Depresiunea Topliței.
Această parte a Depresiunii Giurgeului este asemănătoare depresiunilor nordice din Carpații Orientali (Borsec, Bilbor, Drăgăioasa, Dorna, Maramureș), care la rândul lor sunt mici depresiuni formate din văi. Partea de mijloc și sudică a depresiunii Giurgeului este caracterizată de alte forme morfologice – este asemănătoare câmpiilor, largă, precum depresiunile Ciucului și Brașovului.
Mica depresiune înconjurată de Munții Călimani, Ghurghiului și Giurgeului formează o unitate morfologică aparte cu geosistemă proprie. Că este atât de diferită de zonele vecine se poate explica prin faptul că valea Mureșului care este strâmta între Remetea și Sărmaș – care este caracterizată de multe dealuri – se lărgeste formând o mică depresiune a cărei lungime este de aprox. 10 km și lătime de 3-4 km. De această depresiune aparțin și terasele de la poalele munților. Dacă luăm în considerare și teritoriile care aparțin de Toplița suprafața este de 410 km2. Cea mai mare așezare a depresiunii este Toplița, care se află în coltul de NV al județului Harghita la granița cu județul Mureș.

Recomandari

Alte Articole