Silva Logistic Services. Situl Natura 2000, Găina – Lucina

Gaina – Lucina

A fost desemnat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat şi completat de Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.387/2011. Situl are o suprafaţă de 848 ha şi este localizat în judeţul Suceava pe teritoriul administrativ a localităţii Moldova – Suliţa.
Alte categorii de arii protejate suprapuse peste situl de importanţă comunitară ROSCI0086 Găina – Lucina:
  • Rezervaţia naturală Cheile Lucavei, desemnată prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a- zone protejate, respectiv H.G. nr.2151/2004. Este o rezervaţia naturală cu caracter predominant forestier, cu o suprafaţă de 34 ha, situată pe raza comunei Moldova – Suliţa, fiind localizată pe valea pârâului Lucava.
  • Rezervaţia naturală Tinovul Găina – Lucina, desemnată prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a- zone protejate. Este o rezervaţia naturală cu caracter predominant forestier, cu o suprafaţă de 1 ha, situată pe raza comunei Moldova – Suliţa, fiind localizată pe platoul Lucina. Specific rezervaţiei este prezenţa mesteacănului pitic (Betula nana) în cel mai sudic areal din Europa. (Urmare aici)

Recomandari

Alte Articole