Silva Logistic Services. Situl Natura 2000 Confluență Mureș cu Arieș, Gura Ariesului, Lunca Muresului, Decea, Municipiul Aiud

Acest sit este situat pe râul Mureș după confluenta cu Arieșul, în bioregiunea Continentala, într-o zona de podis în partea de nord a judeþului Alba. Aproximativ 83 de hectare din acesta arie se afla pe raza judeþului Cluj, restul de 774 de hectare se afla situata pe raza judeþului Alba.

Aria protejata se învecineaza la vest cu localitaþile Gura Ariesului, Lunca Muresului, Decea, Municipiul Aiud, la est cu localitaþile Copand, Captalan, Cisteiu de Mures, Gâmbas, Pagida si la sud limita ariei este pana la confluenþa râului Mures cu râul Aiudul de Sus.

Situl Natura 2000 Confluență Mureș cu Arieș este important pentru conservarea habitatului 92A0 – Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba și pentru conservarea unor specii de pești de interes comunitar.

Pe solurile aluviale ale Mureșului speciile dominante de arbori sunt plopul alb şi salcia albă, alături de plopul negru, arțarul american, salcia roșie, jugastru, soc negru. Vegetaţia ierboasă este reprezentată prin specii de talie înaltă, iubitoare de soluri cu exces de umiditate, precum pălămida de apă, trestia, papura cu frunză îngustă şi lată, toporaşul de apă, guşa curcanului de apă, rogozuri înalte, specii de pipirig. Pe brațele moarte vegetația este mai abundentă în rest sălciile și plopul fiind dispuse în aliniamente.

Se remarcă importanța prezenței în sit a următoarelelor specii de pești de interes comunitar: avat – Aspius aspius, zvărlugă – Cobitis taenia, porcușor de nisip – Gobio albipinnatus, petroc – Gobio kessleri, boarcă – Rhodeus sericeus amarus, dunăriță – Sabanejewia aurata, fusar – Zingel streber.

Recomandari

Alte Articole