Silva Logistic Services. Rezervaţia naturală Pădurea Sloboda, Ramet, Ponor, Bucium si Dealurile Aiudului.

Pădurea Sloboda din Munții Trascău, lângă Aiud, declarată rezervaţie naturală, surprinde prin peisajele spectaculoase şi sălbatice, mai ales în perioada toamnei. În zonele neumblate, fotografii surprind imagini care pot reprezenta oricând fundalul unui film de groază.

Rezervaţia naturală Pădurea Sloboda se află în partea vestică a Aiudului, pe dealurile din partea estică a Munţilor Trascăului, între aceştia şi culoarul Mureşului şi se întinde pe o suprafaţă de 20 ha. Aria protejată reprezintă un relief variat (văii, versanţi abrupţi, luminişuri, pajişti), acoperit în cea mai mare parte cu vegetaţie forestieră, alcătuită din specii arboricole în amestec de stejar, fag, gorun sau carpen şi specii de conifere în partea superioară a dealului.

Pădurea a fost declarată rezervaţie botanică în 1969. ”Din punct de vedere ştiinţific, este specială deoarece conservă fragmente de ecosisteme forestiere specifice pentru partea de vest a Podişului Transilvaniei, remarcabile mai ales în partea de pădure ce se întinde de la cabana Sloboda până la păşunile locuitorilor din Rîmeţ. Se află în Dealurile Aiudului, la poalele estice ale Munţilor Trascău, la altitudini de peste 700 m.

Pentru a ajunge la Sloboda se pelacă din Aiud, prin Aiudul de Sus, de unde continuă la stânga, pe DJ 107 I. Drumul rece prin satele Rîmeţ, Ponor, Bucium, până la Abrud. Dar pădurea e dincoace de toate aceste localităţi, astfel că accesul se face rapid şi uşor, fiind perfect atât pentru maşină şi motocicletă, cât mai ales pentru bicicletă sau mersul pe jos. Poziţia sa se integrează pe un traseu atractiv, care străbate zona de podiş a Aiudului, până la regiunea calcaroasă şi înaltă a Trascăului.

Potrivit unor informaţii, lemn de stejar din pădurea Sloboda a fost folosit pentru confecţionarea unei părţi din mobilierului şi tâmplăriei din Casa Poporului, în prezent Palatul Parlamentului. Pădurea reprezientă o ţintă pentru fotografi care vor să obţină imagini spectaculoase. În zonele rămase sălbatice, peisajele pot reprezenta oricând scena unui film de groază.

Recomandari

Alte Articole