Silva Logistic Services. Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate Reviewed by CD on . ORDIN nr. 1.447 din 24 noiembrie 2017 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate EMITENT MINISTERUL ME ORDIN nr. 1.447 din 24 noiembrie 2017 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate EMITENT MINISTERUL ME Rating: 0
Ești aici: Acasă » Economie»Silva Logistic Services. Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate

Silva Logistic Services. Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate

Silva Logistic Services. Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate

ORDIN nr. 1.447 din 24 noiembrie 2017
privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate
EMITENT
MINISTERUL MEDIULUI
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1006 din 19 decembrie 2017

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 108.939/AC din 9.10.2017 al Direcției biodiversitate,
în temeiul prevederilor art. 18 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative,
viceprim-ministru, ministrul mediului, emite următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă Metodologia de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 14 iulie 2014, cu modificările și completările ulterioare.
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Eugen Constantin Uricec,
secretar de stat
București, 24 noiembrie 2017.
Nr. 1.447.

Clip to Evernote

Comentează

© 2013 TRANSILVANIA TV Network Mixed By Fabrik

Sus