Silva Logistic Services. Geoparcul Platoul Mehedinți

Geoparcul Platoul Mehedinți

Geoparcul Platoul Mehedinți s-a înființat conform HG 2151/30.11.2004, iar în anul 2005 Consiliul Județean Mehedinți a încheiat contractul de administrare a Geoparcului Platoul Mehedinți nr. 1027/SB/22.11.2005 cu Ministerul Mediului și Gospodăririi  Apelor, reânnoit prin contractul nr. 1908/CCP/11.03.2016 incheiat intre Directia Administrarea Geoparcului Mehedinti si Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.

Conform contractului menționat Consiliul Județean Mehedinți a înființat Direcția Administrarea Geoparcului Platoul Mehedințiprin H CJMH nr. 91/II/14.11.2012, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mehedinți, iar prin H CJMH nr. 110/II/20.12.2012 se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Administrarea  Geoparcului Platoul Mehedinți .

Prin ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1198/28.06.2016 a fost aprobat Planul de management al Geoparcului Platoul Mehedinți, și Regulamentului Geoparcului Platoul Mehedinți și al ariilor naturale protejate cu care se suprapune.

Geoparcul Platoul Mehedinți este o arie naturală protejată ce cuprinde 18 localități din nordul județului Mehedinți, orașul Baia de Aramă, comunele Bala ,Balta, Bîlvănești ,Breznița de Ocol ,Cireșu ,Florești ,Godeanu ,Ilovița, Ilovaț, Isverna ,Izvorul Bârzii ,Malovăț, Obărșia Cloșani ,Podeni ,Ponoarele ,Șișești  și Șovarna, incluzînd SCI-ul Geoparcul Platoul Mehedinți  care reprezintă 50% din totalul suprafeței.

Conform prevederilor OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale  protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice ,cu modificările și completările ulterioare, scopul principal al înființării Geoparcului Platoul Mehedinți este cel de protecție și conservare a unor eșantioane reprezentative pentru spațiul biogeografic național, care cuprinde elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic, oferind posibilitatea vizitării în scopuri științifice, educative, recreative și turistice .

Recunoașterea internațională a funcționării unui geoparc și acceptarea lui în aceste structuri se face în acord cu reglementările stabilite de UNESCO și de Cartea Rețelelor Europene a Geoparcurilor.

Geoparcul Platoul Mehedinți face parte din categoria V IUCN(uniunea internațională pentru conservarea naturii) și are în protecție și conservare următoarele arii naturale protejate  ROSCI0198 Platoul Mehedinți, ROSPA0035 Domogled –Valea Cernei (partea care se suprapune cu Geoparcul Platoul Mehedinți și cu ROSCI0198), 2.620.Cornetul Băii si Valea Mânăstirii, 2.619. Cornetul Bălții , 2.618. Cheile Topolniței și Peștera Topolnița, 2.617. Cornetul Piatra Încalecată, 2.616. Cornetul Babelor și Cerboaniei, 2.615. Cheile Coșuștei,  2.614. Pereții calcaroși de la Izvoarele Coșuștei, 2.613. Complexul  carstic de la Ponoarele, 2.606. Padurea Drăghiceanu Comuna Obărșia  Cloșani, 2.604. Padurea Borovăț, 2.600. Pădurea de liliac Ponoarele , 2.601. Tufărișurile mediteraneene  de la Isverna, 2.596. Izvorul și stâncăriile de la Cămăna, 2.595. Peștera Epuran, 2.439. Pădurea Gorganu, 2.623 .Tufărișurile mediteraneene de la Obârșia Cloșani , IV.37. Peștera Isverna. (http://ananp.gov.ro/ananp/2018/02/22/geoparcul-platoul-mehedinti/)

Recomandari

Alte Articole