Silva Logistic Services. Depresiunea Colinara a Transilvaniei, Dealurile Bistriţei, Subcarpaţii Transilvaniei, Depresiunea Făgăraşului, Depresiunea Sibiului, Culoarul Alba Iulia-Turda, Depresiunea Huedin şi Depresiunea Almaş

Această unitate de relief este o mare arie depresionară din interiorul arcului carpatic şi poate fi considerată o depresiune interioară a acestuia; deoarece se suprapune în linii mari cu provincia istorică Transilvania, are această denumire. Relieful este predominant deluros, colinar, fapt pentru care este denumită în acest fel.

Apartanenţa Depresiunii Colinare a Transilvaniei la arcul carpatic este atestată de fundamentul acesteia, care este alcătuit din roci asemănătoare Carpaţilor, fiind în realitate o regiune mai coborâtă a acestora, care a fost umplută cu sedimente; pe acestea a fost sculptat relieful colinar actual.

 

Depresiunea Colinară a Transilvaniei este bine delimitată spre est, sud şi vest de cele trei ramuri carpatice, dar are o deschidere mai largă spre nord-vest, pe Valea Someşului (unde Carpaţii Orientali vin în contact cu terminaţiile nordice ale Munţilor Apuseni).

 

Depresiunea Colinară a Transilvaniei are altitudini mijlocii, de 500-600 m. Acestea coboară spre vest (unde, la contactul cu munţii vulcanici, ajung la 1000 m).

Relieful este dezvoltat pe roci moi (argile, gresii) şi este supus unei evoluţii continue; în unele locuri apar structuri pe sare. Există diferenţe între regiunile marginale, apropiate munţilor şi partea centrală.

Depresiunea Colinară a Transilvaniei – Zone marginale

– în partea de est: Dealurile Bistriţei şi Subcarpaţii Transilvaniei;
– în partea de sud: Depresiunea Făgăraşului şi Depresiunea Sibiului;
– în partea de vest: Culoarul Alba Iulia-Turda, Depresiunea Huedin şi Depresiunea Almaş;
– în partea de nord: Depresiunea Lăpuş.

Recomandari

Alte Articole