Silva Logistic Services. Defileul Crisului Repede-Padurea Craiului. Reviewed by CD on . Situl ROSCI0062 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului, (39.411 ha) este situat în Regiunea Nord Vest a României, fiind localizat in proporţie de 99% pe te Situl ROSCI0062 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului, (39.411 ha) este situat în Regiunea Nord Vest a României, fiind localizat in proporţie de 99% pe te Rating: 0
Ești aici: Acasă » Turism»Silva Logistic Services. Defileul Crisului Repede-Padurea Craiului.

Silva Logistic Services. Defileul Crisului Repede-Padurea Craiului.

Silva Logistic Services. Defileul Crisului Repede-Padurea Craiului.

Situl ROSCI0062 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului, (39.411 ha) este situat în Regiunea Nord Vest a României, fiind localizat in proporţie de 99% pe teritoriul judeţului Bihor şi de 1% pe teritoriul judeţului Cluj. Situl Natura 2000 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului este o arie protejată declarată cu scopul protejării peisajului şi a diversităţii ecologice şi culturale, pe un eşantion reprezentativ din teritoriul naţional al României şi al Munţilor Apuseni. Aria protejată se află în administrarea Centrului pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor.

Speciile de mamifere de interes comunitar (conform Directivei Habitate) semnalate în situl Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului (14 specii) sunt: Myotis dasycmene Barbastella barbastellus, Rhinolophus hipposideros Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale Myotis blythii , Miniopterus schreibersi, Myotis emarginatus, Myotis bechsteini, Myotis myotis, Ursus arctos, Lynx lynx , Lutra lutra, Canis lupus.

În situl Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului au fost semnalate 3 specii de amfibieni conform Directivei Habitate: Triturus vulgaris ampelensis, Triturus cristatus, Bombina variegata.

Speciile de pești de interes comunitar (5 specii) sunt: Cottus gobio, Sabanejewia aurata, Barbus meridionalis, Gobio uranoscopus, Eudontomyzon danfordi.

Speciile de plante de interes comunitar semnalate în sit sunt: Iris aphylla ssp. Hungarica, Pulsatilla patens, Syringa josikaea, Artemisia campestris.

Au fost semnalate în sit 2 specii din grupul nevertebratelor de interes comunitar, și anume Odontopodisma rubripes și Lycaena dispar.

Situl Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului cuprinde 16 tipuri de habitate de interes comunitar, dintre care 3 sunt considerate pe cale de dispariție la nivel european. Situl găzduiește un număr estimat de 27 de specii de interes comunitar, având și o mare diversitate a grupelor taxonomice reprezentata de grupul păsărilor, peștilor, amfibienilor, plantelor și nevertebratelor.(http://ananp.gov.ro/ananp/2018/02/15/defileul-crisului-repede-padurea-craiului/)

Clip to Evernote

Comentează

© 2013 TRANSILVANIA TV Network Mixed By Fabrik

Sus