Puterea executivă subminează puterea judecătorească! E timpul ca acest Guvern să plece. Demisia!

 

Având în vedere faptul că:

– revendicările de ordin salarial ale categoriei profesionale pe care o reprezentăm nu au

fost rezolvate și nu se întrevăd premisele soluționării lor în perioada următoare,

– informaţia de presă privind proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței

Guvernului României de joi, 14 decembrie 2023, printre care se afla și proiectul de ordonanță de

urgență prin care Guvernul României intenționează sa transforme în titluri de plată sumele

reprezentând drepturi salariale restante din hotărâri judecătorești și acte administrative pentru

personalul din sistemul judiciar,

– formele de protest adoptate prin Hotărârea Adunării generale extraordinare a SNGJ

Dicasterial din data de 9 decembrie 2023,

La solicitarea și în reprezentarea a peste 7500 de membri de sindicat – personal auxiliar de

specialitate și conex – care reprezintă cea mai numeroasă categorie profesională din sistemul de

justiție și care se află în a cincea zi de protest, emitem prezentul

C O M U N I C A T  D E  P R E S Ă

Joi, 14 decembrie 2023, se va suspenda activitatea la nivelul tuturor instanțelor și

parchetelor din țară, inclusiv ședințele de judecată, timp de 4 ore, în intervalul orar

10.00-14.00

Solicităm coaliției de guvernare respectarea hotărârilor judecătorești definitive prin care

instanțele de judecată române au constatat existența unor inechități ca urmare a aplicării sau

neaplicării unitare a vechilor legi succesive de salarizare, în ceea ce privește personalul din

sistemul judiciar.

Emiterea unui act normativ prin care Statul Român se legitimează să nu respecte obligațiile

stabilite prin hotărâri pronunțate de Puterea judecătorească, are un caracter arbitrar, lasă fără

conținut forța executorie a hotărârilor judecătorești și este un atac direct la independențaSindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL

Afiliat *IDentitate profesională!

Federația PUBLISIND

Blocul Național Sindical

__________________________

Site: www.grefajudiciara.ro | E-mail: sindicatuldicasterial@yahoo.com | Telefon: (+4)0747.02.77.11

Sediu principal: Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 2, jud. Timiș, 300055

Sediu secundar: București, Splaiul Unirii nr. 6, bloc B3A, Interfon 18, Etaj 5, Sector 4, 040031

justiției, în ansamblul său.

Prin proiectul de ordonanță de urgență pus pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din

data de 14 decembrie 2023, plata sumelor reprezentand drepturi de natură salarială pentru

personalul din sistemul justiției stabilite prin hotărâri judecătorești definitive și acte

administrative emise anterior intrării în vigoare a prevederilor OUG nr. 99/2023, neplătite până

la data de 31.12.2023, se realizează prin emiterea unor titluri de plată conform prevederilor din

prezenta ordonanță, titluri de plata care se vor răscumpăra de către Ministerul Finanțelor,

eșalonat pe o perioadă de 7 ani, în tranșe anuale egale, titluri care nu sunt purtatoare de dobânzi

si pe durata eșalonării fiind interzisă executarea silită.

Or, aceste drepturi au fost deja eșalonate pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul 2018,

iar o nouă eșalonare pe o durată și mai îndelungată de timp face ca obligația de plată și de

asigurare a fondurilor necesare plății să depindă exclusiv de voința guvernului, care în ultima

perioadă a preluat prerogativele puterii legislative și care ”legiferează” după bunul plac, dacă,

și mai ales când, își execută obligațiile față de proprii cetățeni.

Reamintim că prin hotărârea din data de 30.03.2023, România a fost condamnată la CEDO

în cauza State şi alții contra României, pentru că a refuzat să execute sau a executat întârziat

hotărârile judecătorești.

Mai mult decât atât, în ultimii ani, înainte de adoptarea bugetului de stat, Guvernul s-a

prevalat de crize și restricții bugetare ca să justifice emiterea actelor normative prin care au fost

eșalonate drepturile salariale recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive.

În prezent, potrivit declarațiilor publice ale prim-ministrului, România se bucură de

creștere economică și chiar de cel mai mare PIB înregistrat vreodată, astfel încât nu se justifică

emiterea unei ordonanțe de urgență prin care drepturile salariale recunoscute prin hotărâri

judecătorești definitive să fie executate prin emiterea de titluri de plată.

Prin introducerea în proiectul de ordonanță de urgență a unor măsuri fiscal-bugetare

exclusiv cu privire la salariații din sistemul judiciar, Guvernul României instituie un tratament

discriminatoriu în interiorul sistemului bugetar, întrucât numai drepturile salariale ale acestora

sunt transformate în titluri de plată.

Totodată, este încălcat principiul egalității statutului cu cetățenilor în fața legii, în

situația în care, în calitate de debitor, puterea executivă, stabilește arbitrar și prorogă modul deSindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL

Afiliat *IDentitate profesională!

Federația PUBLISIND

Blocul Național Sindical

__________________________

Site: www.grefajudiciara.ro | E-mail: sindicatuldicasterial@yahoo.com | Telefon: (+4)0747.02.77.11

Sediu principal: Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 2, jud. Timiș, 300055

Sediu secundar: București, Splaiul Unirii nr. 6, bloc B3A, Interfon 18, Etaj 5, Sector 4, 040031

executare a obligațiilor stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.

Exemplul dat de Guvern propriilor cetățeni, prin alegerea, după bunul plac, a hotărârilor

judecătorești pe care le va executa și de a stabili modul și perioada de punere în executare este

un act specific dictaturilor și poate constitui un precedent periculos pentru statul de drept și

pentru drepturile și libertățile cetățenilor, întrucât prin nerespectarea hotărârilor judecătorești,

Justiția din România nu mai este respectată ca o putere în stat.

Inechitățile salariale din sistemul judiciar se regăsesc și la alte categorii socio-

profesionale, pentru care puterea executivă și legislativă au găsit mjloace legale și fondurile

necesare pentru rezolvarea și achitarea acestora, în timp ce, pentru sistemul judiciar au fost

tratate cu superficialitate și nu s-a dorit rezolvarea lor cu adevărat.

Mai mult, modul de rezolvare a inechităților salariale din justiție prin hotărâri

judecătorești definitive pronunțate în aplicarea legii, a fost folosit tendențios pentru instigarea

opiniei publice și a societății civile împotriva sistemului judiciar, acuzat fiind că își face singur

dreptate.

Nu în ultimul rând, trebuie precizat că atât organizația noastră sindicală, cât și instituțiile

reprezentative ale sistemului judiciar au înaintat numeroase propuneri de rezolvare a acestor

inechități salariale, însă au rămas fără ecou din partea factorului decident politic.

Având în vedere că, începând cu data de 11 decembrie 2023, organizația noastră sindicală

a declanșat forme de protest pe perioadă nedeterminată, solicităm public Guvernului României

să nu adopte un act normativ vizibil neconstituțional care să înrăutățească situația salariaților

din sistemul judiciar și să asigure fondurile necesare pentru plata integrală a salariilor și a

drepturilor salariale restante, recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive și acte

administrative.

În caz contrar, gradul de tensiune și nemulțumire al personalului va conduce în perioada

următoare, la blocarea totală a activității în instanțe și parchete.

Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL

Recomandari

Alte Articole