PRIMARUL DORIN NISTOR PROPUNE FACILITĂȚI FISCALE LA SEBEȘ

Primarul Municipiului Sebeș, domnul Dorin Nistor, a supus dezbaterii publice, încă din luna octombrie, un proiect de hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, precum și alte taxe asimilate acestora aferente anului 2017. Proiectul de hotărâre va fi supus votului Consiliului Local în ședința ordinară a lunii noiembrie.

Menționăm faptul că impozitele și taxele locale au crescut în anul 2016 datorita noului Cod Fiscal, precum şi datorita Normelor de aplicare a acestuia, ajungând uneori chiar la valori duble, în cazul imobilelor.

Pentru anul 2017, primarul Municipiului Sebeș a propus aplicarea nivelului minim al impozitelor și taxelor locale prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru persoanele fizice. Pentru plata cu anticipație a impozitului pe întregul an, până la data de 31 martie a anului respectiv, pentru clădiri, terenuri și mijloace de transport, se păstrează acordarea bonificației de 9,99 %, aceasta fiind valoarea maximă admisă de lege. În anul 2016 au fost acordate bonificații de circa 695.000 lei pentru persoane fizice și juridice, din care circa 400.000 de lei bonificații acordate persoanelor juridice, pentru plata cu anticipație a impozitului pe întregul an, pentru clădiri, terenuri și mijloace de transport.

Menționăm, de asemenea, reducerea valorii impozabile a clădirilor, în funcție de anul terminării acestora: cu 50% pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani; cu 30% pentru clădirea care are o vechime între 50 de ani și 100 de ani inclusiv; cu 10% pentru clădirea care are o vechime între 30 de ani și 50 de ani inclusiv.

Subliniem, mai jos, care sunt scutirile de la plata impozitului și cine sunt beneficiarii acestora:
• clădirile și terenurile aferente acestora, precum și un mijloc de transport, aflate în proprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război și a văduvelor necăsătorite ale veteranilor de război;
• clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent acesteia, precum și un mijloc de transport, aflat în proprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și a minorilor încadrați in gradul I de invaliditate;
• clădirile și terenul aferent acestora care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice;
• clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe o perioadă de până la 7 ani de la efectuarea lucrărilor;
• terenurile situate în extravilanul localităților, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuiala proprie.

Potrivit prevederilor art. 96 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se propune plafonul maxim de 20 lei, exclusiv, pentru care se renunță la stabilirea creanței fiscale principale și la emiterea deciziei de impunere, ori de câte ori se constată încetarea persoanei juridice sau decesul persoanei fizice și nu există succesori. În situația în care decizia de impunere are ca obiect mai multe tipuri de creanțe fiscale principale, plafonul se aplică totalului acestor creanțe. De asemenea, se propune anularea creanțelor fiscale restante și a accesoriilor acestora, în sumă totală mai mică de 20 de lei. Prevederea se poate aplica totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori, aflate în sold, la data de 31 decembrie a anului.

Menționăm și propunerea, conformă Codului Fiscal, prin care se majorează impozitul pe terenurile situate în intravilan, nelucrate timp de doi ani consecutiv. La fel, poate fi majorat și impozitul pe clădirile situate în intravilan, neîngrijite timp de 2 ani consecutiv, începând cu al treilea an.

Plafonul minim al creanțelor fiscale pentru care organul fiscal local are obligația de a publica pe pagina de Internet proprie lista debitorilor persoane fizice și juridice care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestora, este, conform Codului fiscal: 25.000 lei, inclusiv, în cazul persoanelor juridice și 1.000 lei, inclusiv, în cazul persoanelor fizice.

Compartimentul Relații Publice și Comunicare,
Primăria Municipiului Sebeş

Recomandari

Alte Articole