Primăria Cugir vine în sprijinul familiilor care riscă să fie evacuate pentru neplata chiriei

La propunerea Serviciului Public de Asistenţa Socială, Consiliului Local Cugir a modificat procedurile de acordare a ajutoarelor sociale comunitare pentru persoanele care au datorii la chirie şi care realizează venituri sub valoarea indicatorului social de referinţă stabilit de lege. Modificarea se referă la majorarea de la 500 la 1.500 lei a sumei maxime care poate fi dată în astfel de situaţii.

Propunerea SPAS Cugir vine ca urmare a verificărilor efectuate de către personalul serviciului din care reiese faptul că  multe familii se confrunta cu lipsa locurilor de muncă, ajungând să fie evacuate din locuinţa din cauza neplăţii chiriei.  În mod special, situaţia este extrem de dificilă în cartierului Coşbuc, unde sunt majoritare familiile de romi, cele mai multe asistate social, care locuiesc cu chirie sau fără forme legale şi care datorită neplăţii chiriei, sunt în pericolul de a fi evacuate. Pentru prevenirea situaţiei de marginalizare, Serviciul Public de Asistenţă Socială va propune în şedinţa de joi a Consiliului Local, o nouă procedură de acordare a ajutoarelor sociale comunitare pentru chirie care să răspundă acestor nevoi în mod real, dar care să stabilească şi implicarea familiei în cauză  în rezolvarea situaţiei de criză.
În primul rând se are în vedere  majorarea cuantumului ajutorului pentru plata chiriei la max. 1.500 lei, acesta fiind  stabilit ţinându-se cont de următoarele situaţii: familiile sau persoanele care nu realizează nici un venit sau sunt beneficiare de ajutor social, vor face dovada efortului propriu prin plata a 1/3 din valoarea debitului,  urmând ca 2/3 din  debit  să fie acordat sub forma ajutorului social comunitar de Primăria Cugir. În cazul familiilor sau persoanele care realizează venituri sub 500 lei/membru, ajutorul social va fi dat după ce solicitanţii vor face dovada efortului propriu prin plata a 1/2 din valoarea debitului. Trebuie spus că ajutorul pentru plata chiriei nu poate depăşii suma de 1.500 lei şi nu va fi dat decât  după efectuarea  orelor de munca în folosul comunităţii.
Pentru a beneficia de acest sprijin, pe lângă cerere şi actele care demonstreză veniturile, solicitanţii trebuie să dovedească  cu chitanţă efortul propriu pentru plata datoriilor şi să îşi ia angajamentul că  în termen de cel puţin 1 an de la acordarea ajutorului nu vor mai acumula restanţe la plata chiriei; (în caz contrar nu va mai beneficia de acest tip de ajutor). Personalul de specialitate din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Cugir va verifica şi confrunta datele înscrise în cereri cu actele doveditoare, prin efectuarea de anchete sociale la domiciliul solicitanţilor de ajutor.

Recomandari

Alte Articole