Poate angajatorul obliga angajații să se testeze 
pentru Sars-Cov2?  Cine suportă costurile?

  • A fost elaborat ”Ghidul angajatorului privind măsurile de gestionare a infecției cu COVID-19 la locul de muncă”, care se bazează pe resurse, orientări și directive publicate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), guverne, patroni și Organizații patronale (OP);
  • “Deși în România nu există o legislație specifică menită a impune angajatorilor responsabilități specifice perioadei pandemiei la locul de muncă, cea mai mare parte a legislației naționale obligă angajatorii să ofere un loc de muncă sigur în ce privește securitatea și sănătatea lucrătorilor.” afirmă Lucian Pop, avocat Iordăchescu & Asociații.
CLUJ-NAPOCA, 4 Noiembrie 2020: În legătură cu relațiile de muncă pe perioada existenței virusului Sars-Cov2, a fost elaborat ”Ghidul angajatorului privind măsurile de gestionare a infecției cu COVID-19 la locul de muncă”, care se bazează pe resurse, orientări și directive publicate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), guverne, patroni și Organizații patronale (OP). Acest ghid a fost publicat de Camera Australiană de Comerț și Industrie (ACCI). Ghidul a fost elaborat în beneficiul angajatorilor și Organizațiilor Patronale (denumite OP în continuare) din întreaga lume, deoarece acestea se adaptează la schimbările curente, generate de pandemia de COVID-19. În acest ghid se regăsesc anumite recomandări dar și obligații privind modalitatea de gestionare a anumitor situații la locul de muncă, generate de pandemia de COVID-19.
Potrivit ghidului menționat, ”Sănătatea și siguranța personalului și a celor cu care acesta intră în contact trebuie să constituie prioritatea angajatorului. Acest fapt trebuie să dicteze abordarea pe care un angajator o adoptă pentru a răspunde salariaților, care pot fi expuși la COVID-19”.
“Deși în România nu există o legislație specifică menită a impune angajatorilor responsabilități specifice perioadei pandemiei la locul de muncă, cea mai mare parte a legislației naționale privind ocuparea forței de muncă și securitatea și sănătatea la locul de muncă obligă angajatorii să ofere și să mențină, după cum este firesc, un loc de muncă sigur pentru a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor și a altor persoane în toate aspectele legate de muncă.” afirmă Lucian Pop, avocat Iordăchescu & Asociații.

Recomandari

Alte Articole