”Măsuri integrate de incluziune școlară în satele de munte”, proiect finanțat din FSE prin POCU 2014-2020 .

Bazat  pe un parteneriat dintre Asociația Sprijiniți copiii, Asociația CERESS și Comuna Pianu și susținut de  partenerii asociați – Școala Gimnazială Săsciori și Școala Gimnazială Pianu de Sus –   proiectul  mai are aproximativ 3 luni de implementare și avem planificată prima sesiune de diseminare a rezultatelor  obținute până în prezent.  

In  această luna ne-am propus să vă facem cunoscut cum au contribuit structurile  fixe ale proiectului la reducerea riscului de abandon școlar, a medicorității  educaționale și a deficitului de integrare socială.

Găsiți atașate 4 documente, respectiv fișe cadru prin care  prezetăm modalitățile de lucru, experții, instrumente standarizate, rezultatele și  progresul înregistrat de beneficiarii din :

1.Centrul de zi pentru antepreșcolari Pianu de Jos (  sau ”creșa din șură” cum a fost promovată de mass media)

2. Grupe de grădiniță cu program prelungit:  Pianu de Jos, Pianu de Sus, Răchita ( 2)

3. Campusul  școlar Strungari

4. Scoala dup școală : Pianu de Jos, Pianu de Sus, Răchita și Căpâlna

Cele patru tipuri de interventii  reprezintă  unul din pilonii de bază pentru atingerea scopului proiectului , adică:  dezvoltarea, timp de 34 de luni , a unui mecanism local de măsuri integrate care să contribuie la creșterea  calității educaționale în 9 structuri școlare din satele izolate de munte din județul Alba”.  

În luna MAI  vom disemina  rezultatele obținute în structurile  mobile ( retele scolare, caravanta de animatie socio educativa, unitate mobila pentru educatie de calitate, program de formare etc.) iar in IUNIE  este panificat sa aducem in spatiul public reușitele  muncii noatre in parteneriat.

Recomandari

Alte Articole