LISTA CAUZELOR CARE SE JUDECĂ PE TIMPUL STĂRII DE URGENŢĂ, CONFORM HOTĂRÂRII CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

NR. 417/24.03.2020

 În materie penală – fond şi căi de atac: 

În afara cauzelor stabilite în aplicarea dispoziţiilor art. 4 şi 9 din Hotărârea nr. 257/17.03.2020 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii de cameră preliminară sau după caz, instanţele vor soluţiona, în fond sau în căile de atac şi următoarele cauze:

– cauze în materia amânării sau întreruperii executării pedepsei ori a măsurii educative privative de libertate;

– cauze în materia liberării condiţionate;

– cauze având ca obiect schimbări privind măsura educativă a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie;

– contestaţii la executare;

– cereri având ca obiect schimbări în executarea unor hotărâri;

– cereri având ca obiect înlăturarea sau modificarea pedepsei;

– cereri privind menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranţă cu caracter medical;

– cauze având ca obiect infracţiuni – inclusiv infracţiuni flagrante – care privesc aplicarea Decretului nr.195/2020 sau măsurile de prevenire/combatere a pandemiei COVID-19 (inclusiv infracţiunile de zădărnicire a combaterii bolilor, prevăzute de art. 352 Cod penal, omisiunea declarării unor informaţii, prevăzute de art. 3521 Cod penal şi fals în declaraţii, prevăzut de art. 326 alin. (2) Cod penal);

– căi de atac extraordinare apreciate ca urgente;

– conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se soluţionează pe durata stării de urgenţă.

Judecătorii de cameră preliminară sau instanţele pot soluţiona pe durata stării de urgenţă şi alte tipuri de cauze, în care legea nu prevede citarea părţilor.

În materie non penală – fond şi căi de atac: 

            suspendarea executării hotărârii;

– suspendarea executării provizorii:

– măsuri de protecţie a minorilor – Legea nr. 272/2004;

– măsuri asigurătorii;

– suspendarea provizorie a executării silite;

– suspendare executare silită;

            ordonanţă preşedinţială;

– asigurarea dovezilor;

– tutela/curatela;

– ordin de protecţie;

– reţinere navă;

– suspendare executare act administrativ;

– litigii privind achiziţiile publice care privesc strict produsele medicale şi alte achiziţii în domeniul stării de urgenţă, precum şi cele care decurg din executarea acestor contracte sau care vizează aplicarea unor măsuri în domeniul stării de urgenţă;

– cereri privind insolvenţa persoanei juridice întemeiate pe art. 66 alin. (11) din Legea nr. 85/2014;

– conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se judecă pe durata stării de urgenţă, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii;

– orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită;

Pe durata stării de urgenţă, instanţele pot soluţiona în materie nonpenală şi alte cauze care, potrivit legii, se judecă fără citarea părţilor.

Lista dosarelor care se judecă în fiecare săptămână va fi adusă la cunoştinţa publicului prin afişare pe portalul instanţelor şi va fi comunicată către baroul de avocaţi şi parchete în fiecare zi de vineri pentru săptămâna care urmează.

Prezenta se afişează în locuri accesibile publicului, pe info-site, pe pagina de internet a instanţei, se comunică Baroului Alba şi parchetelor.

Preşedintele Tribunalului Alba,

Judecător

Ţâmpea Teodora Maria

Recomandari

Alte Articole