Legalizarea copiilor hotărârilor judecătorești cu semnătura electronică

La Curtea de Apel Alba Iulia este disponibilă eliberarea și comunicarea în format electronic a copiilor hotărârilor judecătorești legalizate cu mențiunea definitivă și cu semnătură electronică.
Justițiabilii au posibilitatea astfel să obțină mai facil și mai rapid copii legalizate după hotărârile judecătorești, fără a mai fi necesară deplasarea la instanță, cu respectarea următorilor pași:

I. Completarea unei CERERI cu indicarea ADRESEI DE E-MAIL a solicitantului;
Cererea se poate transmite prin orice modalitate disponibilă, recomandabil pe adresa de e-mail (ca-albaiulia@just.ro) sau numărul de fax (0258810286) al instanței iar modelul de cerere este disponibil pe site-ul propriu (www.curteadeapelalbaiulia.ro) sau pe Portalul instanțelor de judecată (http://portal.just.ro).
II. Atașarea dovezii calității solicitantului;
Doar părțile din dosar sau reprezentanții acestora pot formula cerere prin urmare este necesară  atașarea unei copii a actului de identitate a părții solicitante respectiv, a împuternicirii sau delegației  reprezentantului, după caz, pentru verificarea calității solicitantului.
III. Atașarea dovezii achitării taxei judiciare timbru de 5 lei;
Taxa judiciară de timbru de 5 lei, pentru fiecare exemplar de copie după hotărârea judecătorească  definitivă, se achită în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află domiciliul sau sediul solicitantului, după caz. Chitanţa sau ordinul de plată, reprezentând dovada achitării taxei judiciare de timbru corespunzătoare, trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numărul de dosar în care a fost pronunţată hotărârea a cărei legalizare se solicită.

Cererile de legalizare cu semnătură electronică a copiilor hotărârilor judecătorești se pot adresa exclusiv instanței unde se găsește dosarul la momentul solicitării iar soluționarea cererilor, inclusiv comunicarea pe e-mail a hotărârilor judecătorești legalizate cu semnătură electronică, se realizează în termen de cel mult 3 zile.
Procedura a fost implementată la Curtea de Apel Alba Iulia cu sprijinul colegilor de la Tribunalul Arad și urmează să fie extinsă la instanțele din circumscripție.

Recomandari

Alte Articole