Lansarea bazei de date legislative MinLex

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale împreună cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice au prezentat azi, 27 iulie 2012 baza de date care cuprinde actele normative cu prevederi referitoare la minorităţile naţionale din România.

Scopul bazei de date legislative MinLex este de a colecta şi sistematiza, acele acte normative adoptate după anul 1989 sau care afectează situaţia politică, socială sau economică a minorităţilor naţionale din România. În baza de date au fost incluse şi actele normative adoptate înainte de 1989, dar care au rămas în vigoare pentru o anumită perioadă de timp şi după această dată.

Baza de date oferă posibilitatea persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale să îşi cunoască cât mai bine drepturile şi să le exercite pe o scară cât mai largă. Totodată, poate contribui şi la modificarea obiceiurilor de utilizare a limbii materne în diferite domenii ale vieţii publice, cum ar fi de exemplu în administraţia publică, în viaţa economică şi socială sau în domeniul sănătăţii. Acest lucru ar încuraja aplicarea prevederilor şi principiilor stipulate în diferitele acte normative, asigurând-se astfel o adevărată egalitate în drepturi, nu doar una teoretică.

Faptul că baza de date conţine atât prevederile legale în vigoare, cât şi pe cele abrogate, permite şi cercetarea retrospectivă a drepturilor minorităţilor naţionale. Urmărirea evoluţiei drepturilor minorităţilor naţionale şi a instituţiilor aferente relevă politicile statului privind minorităţile naţionale în diferite perioade şi contexte politice.

Baza de date este accesibilă pe următorul link: http://www.ispmn.gov.ro/page/minlex

Recomandari

Alte Articole