Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru participă în calitate de partener la implementarea proiectului de cooperare interregională „I4Food – Cooperare Interregională pentru o Industrie Alimentară Competitivă şi Durabilă”. Lansarea oficială a proiectului a avut loc în data de 15 mai 2012, la Pecs – Ungaria, marcând debutul activităţilor de cooperare între şase regiuni europene partenere în cadrul proiectului.
Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin intermediul programului INTERREG IVC – Prioritatea 2: Inovare şi economie bazată pe cunoaştere şi vizează în principal promovarea antreprenorialului şi a IMM–urilor din sectorul alimentar. Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 36 de luni şi are ca obiectiv general îmbunătăţirea politicilor regionale în domeniul industriei alimentare, o atenţie deosebită fiind acordată competitivităţii şi durabilităţii IMM-urilor din acest domeniu.
Parteneriatul proiectului este format din 6 organizaţii europene, aflate sub coordonarea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Transdanubiană – Ungaria, ce deţine statutul de partener lider. Ceilalţi 5 parteneri ai proiectului sunt: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru – reprezentând Regiunea Centru, Consiliul Regional al Kareliei de Nord din Finlanda, Provincia Matera din Italia, Consiliul Judeţean din Granada – Spania şi organizaţia Peacritt din Franţa.
Printre activităţile proiectului se numără: identificarea de bune practici privind dezvoltarea durabilă a sectorului alimentar, pornind de la analiza acestui domeniu la nivelul regiunilor partenere; realizarea de schimburi de experienţă privind modele de îmbunătăţire a capacităţii IMM-urilor de a prelua şi implementa inovaţiile din domeniu; elaborarea de planuri regionale şi recomandări politice privind sprijinirea competitivităţii şi durabilităţii sectorului alimentar la nivel european, diseminarea activităţilor şi rezultatelor proiectului la nivel regional, interregional şi european.
Conferinţa de lansare a proiectului a fost organizată şi găzduită de către Partenerul Lider al proiectului, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Transdanubiană – Ungaria. Proiectul I4FOOD beneficiază de o alocare financiară din partea Comisiei Europene de 964.249,70 euro, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru revenindu-i un buget de 104.500 euro, destinat implementării activităţilor proiectului în Regiunea Centru.

Recomandari

Alte Articole