Habitatele şi speciile din siturile Frumoasa vor fi conservate

 In Capitala Marii Uniri a avut loc semnarea Contractului de finanţare privind reglementarea termenilor şi condiţiilor de acordare a finanţării nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa”. Contractul de finanţare a fost semnat de către Georgeta Găină – director – Organismul Intermediar POS Mediu Sibiu, reprezentantul Ministerului Mediului şi Pădurilor şi Ion Dumitrel – preşedinte – Consiliul Judeţean Alba, beneficiar al proiectului. Valoarea totală a acestui proiect este de13.221.559 lei / 3.139.916 euro, din care: contribuţia financiară comunitară: 8.658.967 lei/ 2.056.371 euro, buget de stat: 2.164.742 lei/ 514.093 euro, TVA aferent valorii eligibile a proiectului: 2.285.450 lei/ 542.759 euro iar contribuţia Consiliului Judeţean Alba:12.400 lei/ 26.693 euro.
Prin proiect se propune realizarea planului de management integrat pentru siturile ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa, cu accent pe măsurile speciale de conservare care se impun pentru speciile şi habitatele de importanţă comunitară aflate pe suprafaţa acestora. Suprafaţa totală a ariilor vizate de proiect este de 137.115 ha, localizată în raza teritorială a judeţelor: Alba, Hunedoara, Sibiu,Vâlcea. Proiectul prevede realizarea de studii preliminare pentru cunoaşterea detaliată a distribuţiei şi stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar pentru care au fost declarate siturile Natura 2000.
Oficialităţile prezente au precizat că obiectivele proiectului sunt: Realizarea unui management conservativ şi participativ integrat al ariei naturale protejate cu dublu statut–sit de importanţă comunitară şi arie de protecţie specială avifaunistică; Realizarea infrastructurii destinate managementului conservativ integrat al celor două situri; Informarea şi conştientizarea factorilor interesaţi din localităţile Brezoi, Câinenii Mari, Mălaia, Voineasa, Boiţa, Cisnădie, Cristian, Gura Râului, Jina, Orlat, Poplaca, Răşinari, Râu Sadului, Sadu, Sălişte, Tălmaciu, Tilişca, Cugir, Pianu de Sus, Şugag, Beriu, Orăştioara de Sus, Petrila, Petroşani, cu privire la importanţa conservării biodiversităţii din zona Frumoasa şi întărirea capacităţii instituţionale a Administraţiei siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa.
Printre activităţile proiectului se numără: realizarea hărţilor de distribuţie a habitatelor naturale, a populaţiilor speciilor sălbatice de interes comunitar şi a habitatelor acestora din ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa, evaluarea stării de conservare şi elaborarea măsurilor de conservare a acestora; conştientizarea publicului cu privire la valoarea biodiversităţii din Frumoasa prin intermediul unui film documentar şi a 7 filme scurte; realizarea şi avizarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a populaţiilor speciilor sălbatice şi a habitatelor naturale de interes conservativ; dezbaterea publică a planului de management integrat; realizarea Centrului de Vizitare „Frumoasa” de la Poarta Raiului şi a punctelor de informare; organizarea de evenimente de conştientizare a comunităţilor locale cu privire la conservarea biodiversităţii – Caravana „Frumoasa” ; organizarea taberelor educaţionale pentru conştientizarea copiilor cu privire la conservarea biodiversităţii din ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa

Recomandari

Alte Articole