Gruia Bumbu, primul consilier voluntar al prefectului judeţului Alba

În baza unui protocol de colaborare încheiat între Instituţia Prefectului – Judeţul Alba şi Asociaţia Pakiv România, de la sfârşitul lunii februarie, preşedintele asociaţiei, Gruia Bumbu, este consilierul pe problemele romilor al prefectului judeţului Alba, Gheorghe Feneşer.

Prin acest protocol, Asociaţia Pakiv România şi-a exprimat dorinţa de la lucra cu Instituţia Prefectului – Judeţul Alba în scopul implementării politicilor publice pentru cetăţenii de etnie romă. De precizat faptul că Gruia Bumbu, primul consilier voluntar al prefectului judeţului Alba, nu va fi remunerat pentru participarea sa activă la aplicarea strategiilor europene şi naţionale de îmbunătăţire a situaţiei romilor.
„Preocuparea asociaţiei noastre pentru integrarea cetăţenilor de etnie romă în societate şi pentru ameliorarea condiţiilor lor de viaţă trebuia să se regăsească şi într-o colaborare activă şi eficientă cu Instituţia Prefectului. I-am propus domnului prefect Gheorghe Feneşer să lucrăm împreună, ţinând cont de responsabilităţile reprezentantului Guvernului în teritoriu în ceea ce priveşte îmbunătăţirea situaţiei romilor, iar domnia sa a acceptat imediat oferta noastră. Această colaborare se desfăşoară pe bază de voluntariat, pentru că, din punctul nostru comun de vedere, comunităţile de romi sunt cele care beneficiază de câştig în urma parteneriatului nostru”, a precizat Gruia Bumbu, preşedintele Asociaţiei Pakiv România.
„Avem, iată, un prim contract de colaborare, cu titlu gratuit, în virtutea căruia activitatea în folosul persoanelor de etnie romă, reglementată de lege, va primi un plus de resurse şi energie. Sper ca protocolul încheiat cu Pakiv România, prin care preşedintele asociaţiei şi-a pus la dispoziţia Instituţiei Prefectului serviciile de consiliere, cunoştinţele şi experienţa, să nu fie singurul de acest fel. Gruia Bumbu este consilierul meu voluntar şi sper ca, alături de domnia sa, să mai vină şi alţi vectori de imagine, persoane cu experienţă în diferite domenii, care, prin colaborarea lor, vor contribui la o mai bună cunoaştere a problemelor, ceea ce va creşte în ansamblu eficienţa activităţii Instituţiei Prefectului”, a declarat prefectul Gheorghe Feneşer.

Recomandari

Alte Articole