Exercițiu de simulare a producerii de inundații și accidente la construcțiile hidrotehnice

Exercițiu de simulare a producerii de inundații și accidente la construcțiile hidrotehnice, în bazinul hidrografic al râului Mureș, în vederea verificării modului de funcționare a fluxului informațional meteorologic și hidrologic de avertizare – alarmare a populației

Administraţia Bazinală de Apă Mureş  organizează şi desfăşoară în perioada 24 – 27 iunie a.c., în judeţele Alba şi Arad, acţiunea de simulare a producerii de inundaţii şi accidente la construcţii hidrotehnice, în vederea verificării modului de funcţionare a fluxului informaţional – decizional (meteorologic şi hidrologic) de avertizare – alarmare a populaţiei. şi a modului în care deţinătorii de lucrări şi responsabilii pe probleme de apărare împotriva inundaţiilor la nivel local cunosc procedurile pentru managementul riscului la inundaţii.

Perioadele de desfăşurare şi locaţiile exerciţiilor vor fi:

– 24 – 25 iunie a.c. – jud. ALBA – râul Târnava Mică, zona UAT Cetatea de Baltă (loc. Cetatea de Baltă), UAT Jidvei  (loc. Căpâlna de Jos, Jidvei), UAT Șona (loc. Sânmiclăuș, Lunca Târnavei, Șona)

– 25-27 iunie a.c. – jud. ARAD – râul Mureș, pârâul Pietriș și pârâul Troaș, zona UAT Pietriș, UAT Săvârșin, UAT Bârzava (loc. Lalașinț)

În cadrul exerciţiilor de simulare se vor verifica: 

  • modul de conlucrare a  structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate  de inundaţii:  Admistraţia  Naţională de Meteorologie – Centrele Meteorologice Regionale Transilvania-Sud si  Banat – Crișana, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor, Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor, Administraţia Naţională „Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Mureș şi Sistemele de Gospodărire a Apelor Alba și Arad, Comitetele Judeţene  pentru Situaţii  de Urgenţă Alba  și Arad și Grupurile de Suport Tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă „Unirea” al județului Alba și „Vasile Goldiș” al județului Arad – Centrele Operaţionale, Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă Cetatea de Baltă, Jidvei, Șona (AB) și Pietriș, Săvârșin, Bârzava (AR)
  • modul în care administraţia  publică locală cunoaşte procedurile elaborate pentru managementul riscului la inundaţii.

Informaţiile şi avertizările difuzate pe timpul exerciţiului vor purta menţiunea: „Atenţie! Acesta este un exerciţiu de Simulare. Datele nu corespund realităţii.”

Director,

ing. Cristian Bratanovici

Recomandari

Alte Articole