Curtea de Apel Alba Iulia protesteaza amanand cauzele aflate pe rol

În Adunarea Generală de astăzi, 14.12.2023, judecătorii Curții de Apel Alba Iulia au

hotărât următoarele:

– Adoptarea unei forme de protest constând în amânarea cauzelor aflate pe rolul

instanței, cu excepția cauzelor care au caracter urgent, începând de astăzi, 14 decembrie 2023, și

până la adoptarea unei soluții legislative care să respecte independenţa justiţiei, statutul

constituțional al magistraților şi principiul separaţiei puterilor în stat.

– Susținerea poziției exprimate de Consiliul Superior al Magistraturii prin adresa

nr.23701/14.12.2023, solicitând preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii sesizarea

Curții Constituţionale a României cu soluţionarea conflictului juridic de natură constituţională

între autoritatea executivă şi autoritatea judecătorească, în contextul adoptării actului normativ

menţionat, şi aderarea la Scrisoarea deschisă a preşedinţilor curţilor de apel.

– Susținerea protestului personalului auxiliar de specialitate din cadrul Curții de Apel

Alba Iulia, declanșat de către Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL, ca urmare

a nemulțumirilor privind nerespectarea hotărârilor judecătorești privind drepturile salariale și a

sumelor restante din hotărâri judecătorești și acte administrative scadente în anul 2023.

Decizia a fost urmarea demersului legislativ cuprins în proiectul Ordonanţei privind unele

măsuri bugetare în domeniul cheltuielilor publice aflată în dezbatere publică în data de 13 decembrie

2023, art. VIII din acest act normativ fiind destinat exclusiv personalului din sistemul justiției.

Măsurile propuse subminează grav puterea judecătorească, prin încălcarea autorității de lucru

judecat și neasigurarea bugetului pentru plata integrală a salariilor personalului din justiție, având un

caracter dublu discriminatoriu.

De asemenea, s-a avut în vedere faptul că demersurile și poziția exprimată anterior de întreg

sistemul judiciar, prin care s-a solicitat celorlalte puteri ale statului să respecte statutul constituţional al

judecătorilor, să îşi asume principiile stabilităţii şi previzibilităţii acestui statut și să respecte principiul

cooperării loiale între puterile statului, au fost complet ignorate.

CURTEA DE APEL ALBA IULIA

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Recomandari

Alte Articole