Cugirenii primesc decizia de impunere însoţită de scrisoarea primarului la început de an

În perioada următoare fiecare locuitor al oraşului Cugir va primi în cutia poştală decizia de impunere pe anul 2014. Este vorba de o înştiinţare de plată cu privire la impozitele şi taxele locale pe care le are destinatarul de achitat în acest an. Această adresă trimisă de Direcţia Venituri este însoţită de o scrisoare a primarului Adrian Teban pe care o redăm mai jos, prin care le comunică cetăţenilor investiţiile realizate în cursul anului precedent din bugetul local, precum şi lucrările pe care administraţia locală doreşte să le realizeze în 2014.

Stimată doamnă / Stimate domn

Investiţiile realizate în oraşul nostru se datoreazăîn primul rând, contribuţiei pe care, alături de ceilalţi locuitori, v-aţi adus-o la realizarea bugetului, prin achitare taxelor şi impozitelor locale.Din dorinţa de a asigura transparenţa actului decizional, precum şi pentru a facilita accesul la informaţiile de interes public, vă facem cunoscut modul în care au fost utilizaţi banii publici în anul 2013:
· Reparaţii capitale la clădirea Interne-Chirurgie a Spitalului Orăşenesc Cugir- 212.623 lei;
· Achiziţionarea de aparatură pentru spital-turn laparoscop, linie semiautomată de electroforeză, monitor cardiac, injectomat, EKG-12 canale, defibrilator bifazic monitorizare EKG, sterilizator cu etilenoxid, centrifugă-263.855 lei;
· Realizarea de studii de fezabilitate pentru diferite investiţii la Spitalul Orăşenesc Cugir-7.855 lei;
· Continuarea reabilitării şi modernizării str. 21 Decembrie 1989 – 1.585.000 lei;
· Continuarea reabilitării şi modernizării str. Drăgana- 616.000 lei;
· Modernizarea parcărilor (etapa a III-a): str. Mureşului, str. Al Sahia 3-5, str. Constructorului- 500.669 lei;
· Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi – 37.200 lei;
· Rebilitarea clădirii Colegiului Naţional“David Prodan”- 237.364 lei;
· Reabilitarea capitală a clădirii şcolii “Singidava” de pe str. N. Bălcescu- 84.294 lei;
· Extinderea iluminatului public- 892.000 lei;
· Modernizarea stadionului CSOîn vederea omologării- nivelarea stadionului, înlocuirea gazonului pe 1800 mp,reabilitarea tribunei mici, montarea a 250 de scaune, asigurarea unui sitem de irigare eficient, modernizarea pistei de atletism, reabilitarea reţelei de alimentare cu apă- 294.447 lei;
· Amenajarea a două noi staţii de autobuz- 28.600 lei;
· Demararea proiectului judeţean „Modernizarea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi tratare apă uzată în aglomerarea Cugir”- modernizarea staţiei de tratare apă Râul Mare; extinderea şi modernizarea staţiei de epurare; extinderea reţelei de canalizare în Cindeni;reabilitarea reţelei de canalizare pe străzile:Doinei, Narciselor, Trandafirilor, 21 Decembrie1989, Viilor, Stadionului.- contribuţia locală- 262.224 lei.
Pentru anul 2014 ne-am propussă continuăm investiţiile începute şi să derulăm altele noi:
· Continuarea reabilitării clădirii Interne-Chirurgie din cadrul Spitalului Orăşenesc Cugir;
· Reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Orăşenesc Cugir ;
· Amenajarea parcării policlinicii Spitalului Orăşenesc Cugir;
· Reabilitarea clădirii atelieruluişcoală de la Colegiul “I.D. Lăzărescu”
· Continuarea proiectului judeţean „Modernizarea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi tratare apă uzată în aglomerarea Cugir”;
· Construirea staţiei de pompare în localitatea Vinerea;
· Realibitarea şi modernizarea străzilor:1 Mai, Avram Iancu, Mihai Viteazu, Vasile Alecsandri, Râul Mic, din Cugir şi strada Eroilor din Vinerea;
· Modernizarea tribunei stadionului CSO Cugir;
· Realizarea unor Studii de fezabilitate pentru: amenajare piste biciclete, modernizare străzi, modernizare trotuare, amenajare parcări, amenajare casă mortuară, amenajare spaţiu pentru picnic, amenajare ştrand, semnalizare rutieră Cugir-Vinerea, modernizare Cămin Cultural Vinerea.
Având susţinerea dumneavoastră, îmi exprim încrederea că vom reuşi să realizăm tot ceea ce ne-am propus. Vă mulţumim pentru sprijin şi încredere,

Primarul Oraşului Cugir,
Ing. Adrian Teban

Recomandari

Alte Articole