Cugir: Studiu de fezabilitate pentru reabilitarea apeductului Wasserline

În curând, iubitorii de drumeţii vor avea posibilitatea de a traversa, pe jos sau pe bicicletă, întregul traseu al apeductului Wasserline. În şedinţa Consiliului Local din data de 26 fabruarie, consilierii locali au aprobat un studiu de fezabilitate pentru realizarea unei alei pietonale şi a unei piste de biciclişti care să lege strada Colinei de zona barajului de pe Râul Mic.
Practic, viitoarea cale de acces se va suprapune peste traseul vechii aducţiuni de apă şi va permite vizitarea bisericii Romano-Catolice, construită în anii 1824-1826, a complexului format din Castelul de Apă, cunoscut ca Turnul de Apă de pe Scăunel, Tăul lui Nila și conductele cunoscute sub numele de Wasserline, complex construit între anii 1903-1912.
Intenţia administraţiei locale este aceea de a valorifica turistic zona prin crearea unui traseu verde care să permită atât vizitarea obiectivelor deja existente, pe care le-am amintit mai sus amintite, cât şi a celor ce urmează a fi amenajate. Ne referim la viitorului lac de agrement de pe Râul Mic, zona barajului fiind concesionată de S.C. STABILO ENERGY S.R.L, care are ca obiectiv reamenajarea lacului ca lac de agrement care să poată fi utilizat în scop piscicol pentru activități sportive specifice.
Potrivit studiului de fezabilitate pe traseul apeductului Wasserline există mai multe viaducte și lucrări de artă care se află într-o stare avansată de degradare. Dacă nu se intervine la timp acestea pot să se prăbușească, fiind în situația de a nu mai putea valorifica zestrea existentă. Soluţia tehnică propusă pentru realizarea aleii pietonale şi a pistei de biciclişti ţine cont atât de necesităţile unei astfel de investiţii, cât şi de formele geografice ale zonei. Astfel, îmbrăcămintea viitoarei căi de acces va fi din pavele din beton vibropresat de 6 cm grosime fără şanfren. Încadrarea îmbrăcăminţii se va face cu borduri mici de 10x15cm. Pista de biciclete va fi marcată cu bordură colorată pe partea carosabilă a aleii pietonale. Din punct de vedere al siguranţei în exploatare, peste tot unde înălţimea taluzului depăşeşte 1,0 m înățime, se vor dispune parapeţi pietonali din lemn. Lăţimea aleii pietonale va fi de 1,0 m iar a pistei de biciclete de 2,0 m corespunzătoare pentru 2 benzi de circulaţie. Panta longitudinală este variabilă, iar pe unele tronsoane foarte mare. Pe aceste zone, aleea pietonală se va amenaja cu scări alternate cu zone de odihnă, iar pista de biciclete se va amenaja în rampă.
Peste toate viaductele se va realiza o placă nouă de suprabetonare, iar o parte din ea se va executa în consolă pentru a se putea asigura minim 1,0 m pentru circulația pietonală și minim 1,0 m pentru bicicliști. Pentru asigurarea siguranţei se vor monta parapeţi metalici pe viaducte și pe rampele de acces.
La începutul traseului s-a prevăzut amenajarea unui loc de joacă pentru copii, în suprafaţă de 120 mp. Suprafaţa acestuia fiind realizată cu nisip de 15 cm grosime. Acesta va fi dotat cu bănci, coşuri de gunoi, ansamblu de joacă, groapă cu nisip.
S-a prevăzut și amenajarea locurilor de odihnă, cu pavaj din piatră brută. O parte sunt amenajate adiacent aleii pietonale fiind dotate cu 2 băncuţe și un coş de gunoi, iar restul vor fi protejate cu copertină acoperită cu șindrilă şi vor fi dotate cu 2 bănci, o masă și un coș de gunoi.
Valoarea totală a cheltuielilor cuprinse în SF sunt de peste 3.600.000 lei , iar susrsa de finanţare va fi bugetul local. Pentru realizarea investiţiei este preconizată o perioadă de 12 luni.

Recomandari

Alte Articole