Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebeş , jud. Alba în şedinţă, publică, ordinară Reviewed by CD on . DISPOZIŢIA Nr. 186 / 2018 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebeş , jud. Alba în şedinţă, publică, ordinară. Primarul Municipiului Sebeş, jud DISPOZIŢIA Nr. 186 / 2018 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebeş , jud. Alba în şedinţă, publică, ordinară. Primarul Municipiului Sebeş, jud Rating: 0
Ești aici: Acasă » Articole Recomandate»Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebeş , jud. Alba în şedinţă, publică, ordinară

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebeş , jud. Alba în şedinţă, publică, ordinară

Convocarea  Consiliului Local al Municipiului  Sebeş , jud. Alba  în şedinţă, publică, ordinară

DISPOZIŢIA Nr. 186 / 2018

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebeş , jud. Alba
în şedinţă, publică, ordinară.

Primarul Municipiului Sebeş, jud. Alba;
În temeiul prevederilor art. 39 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007;
În baza art. 68 din aceeaşi lege ,

D I S P U N E

Se convoacă , Consiliul Local al Municipiului Sebeş , jud. Alba în şedinţă publică ordinară în data de 19.02.2018 ora 14,oo.
Şedinţa va avea loc în sala festivă a Colegiului National „Lucian Blaga „ Sebes, str.Călugăreni, nr. 49,jud. Alba ,având următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI

• Proiect de hotărâre privind încetarea valabilității HCL nr. 32/2010 privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Sebeş.
Proiect: iniţiator Viceprimar
• Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice instituționalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Sebeș și/sau a susținătorilor legali ai acestora.
Proiect: iniţiator Primar
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeș pe anul 2018,precum și estimări 2019 – 2021.
Proiect: iniţiator Primar
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciului de transport cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare pe raza Municipiului Sebeș.
Proiect: iniţiator Primar
• Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării din administrarea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș și însușirea Raportului de expertiză a mijlocului fix ,, Dispensar comasat ,, nr. Inventar 11028 aflat în domeniul public al Municipiului Sebeș.
Proiect: iniţiator Primar
• Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire teren aferent construcțiilor proprietate personală.
Proiect: iniţiator Primar
• Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeș, Județul Alba .
Proiect: iniţiator Primar
• Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 312/2017 privind preluarea din administrarea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș a unor imobile din cadrul mijlocului fix ,,Clădire Primărie Sebeș,, situat în Sebeș, str. Piața Primăriei , nr. 1. aflat în domeniul public al Municipiului Sebeș cu nr. inventar 10935.
Proiect: iniţiator Primar
• Informarea nr. 10265/07.02.2018 – Analiza cu activitățile și rezultatele obținute pe anul 2017 de personalul din cadrul Direcției Poliția Locală Sebeș.

Clip to Evernote

Comentează

© 2013 TRANSILVANIA TV Network Mixed By Fabrik

Sus