Consilul Local Cugir vrea să rezilieze contractul de concesiune a transportului local de călători încheiat cu S.C. Lam Trans S.R.L

Consiliul Local al Oraşului Cugir va dezbate în şedinţa din data de 30 ianuarie un proiect de hotărâre cu privire la rezilierea contractului de concesiune a transportului local de călători încheiat cu S.C. Lam Trans S.R.L. Cugir.
În ultimii ani au existat mai multe discuţii în cadrul Consiliului Local Cugir pe tema calităţii servicilor oferite de către transportator. În 2012, operatorul de transport public local de călători SC LAM TRANS SRL a fost penalizat cu „mustrare” de către legislativul local care i-a acordat o perioadă de graţie pentru remedierea deficienţelor. La momentul respectiv, operatorul de transport a demarat procedurile prevăzute de legislaţia în vigoare în vederea remedierii problemelor pentru care a fost penalizat. Anul trecut un număr însemnat de cetăţeni a făcut sesisări atât scrise, cât şi verbale referitoare la condiţiile în care se realizează transportul în comun, mai ales la orele de vârf. Administraţia locală a făcut verificări în urma cărora a constatat că nu a fost asigurată capacitate suficientă de transport la orele de vârf respectiv în intervalele orare 700-800 și 1300-1500. Operatorul de transport SC LAM TRANS SRL a fost convocat la sediul Primăriei orașului Cugir unde i s-a pus în vedere, inclusiv prin adresă scrisă, să respecte condiţiile de efectuare a serviciului public de transport public local de persoane prevăzute în Regulamentul pentru efectuarea transportului public local în oraşul Cugir.
În şedinţa de joi, consilierii locali vor lua în discuţie un proiect de hotărâre cu privire la rezilierea contractului de concesiune, la cerere operatorului de transport public. S.C. Lam Trans îşi motivează solicitarea prin pierderile realizate lunar în condiţiile în care preţul litrului de combustibil şi al pieselor de schimb s-a dublat, în timp ce valoarea preţului de călătorie a rămas neschimbată în ultimii şase ani.
În proiectul de hotărâre ce va fi supus aprobării joi, se propune rezilierea contractului cu data de 1 februarie, cu menţiunea că operatorul trebuie să menţină prestarea serviciului până la încheierea unui contract cu alt operator.
S.C. Lam Trans a concesionat transportul public local de călători pe lini I şi ÎI în urmă cu nouă ani.

Recomandari

Alte Articole