Consiliul Județean Alba realizează inventarul necesarului de investiții din județul Alba

Consiliul Județean Alba a început centralizarea, la nivel județean, a necesarului de investiții în infrastructură existent la nivelul administrațiilor locale din județ – municipii, orașe și comune.

Printr-o adresă transmisă azi tuturor primăriilor din județul Alba, Președintele CJ Alba, domnul Ion Dumitrel, solicită ca până la data de 29 mai să fie transmise Consiliului Județean Alba datele privind necesarul de investiții pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și stații de tratare a apei; realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea  sistemelor de canalizare și stații de epurare a apelor uzate; realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităților de învățământ preuniversitar; realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităților sanitare din mediul rural; reabilitarea/modernizarea drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice în interiorul localităților; realizarea/reabilitarea/modernizarea de poduri, podețe sau punți pietonale; realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea unor obiective culturale de interes local, biblioteci, muzee, centre culturale multifuncționale, teatre; realizarea/extinderea/modernizarea platformelor de gunoi; realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea piețelor publice, comerciale, târgurilor, obooarelor; realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea bazelor sportive.

„Strângem datele de la toate administrațiile, indiferent de culoare politică și le înaintăm, într-o formă centralizată, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Datorită colaborării bune dintre Consiliul Județean Alba și administrațiile locale există un portofliu solid de proiecte pe care le putem susține pentru finanțare. Am mai procedat astfel și până acum și am avut rezultate bune. Este o continuare a modului de lucru în echipă pe care l–am construit cu administrațiile locale din județul Alba.

 În maxim 10 zile Consiliul Județean va înainta aceste propuneri centralizate, pe care le susține pentru finanțare” –  a declarat domnul Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba.

Recomandari

Alte Articole