Colaborare germană pentru pregatitea forței de muncă din Alba

În data de 10 martie 2016, la sediul Consiliului Judeţean Alba – Centrul judeţean pentru promovarea egalităţii de şanse şi de gen, a avut loc o întâlnire de lucru între reprezentanţii Consiliului Judeţean Alba, Asociaţiei pentru Dezvoltare Socio-Economică Alba şi SOCIETATEA DE FORMARE PROFESIONALĂ Pritzwalk din landul Brandenburg, Germania.
Tema întâlnirii a fost identificarea posibilităţilor de dezvoltare a unei colaborări între Centrul Regional de Resurse pentru Ocupare şi Formare Profesională Cugir (CROFP) – structură înfiinţată prin proiectul „Oportunităţi sporite pentru şomeri şi persoanele în căutarea unui loc de muncă, din regiunile Centru şi Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă” şi Societatea de Formare Profesională Pritzwalk, Germania.
Din partea germană au participat domnii Jörg Ahlgrimm, Werner Schulze, Lothar Nagel şi doamna Birgit Schliewenz, reprezentantul Landului Brandenburg – Germania în Regiunea Centru, iar CROFP a fost reprezentat de domnul Emil Muntean – preşedinte al Asociaţiei pentru Dezvoltare Socio-Economică Alba. Din partea Consiliului Judeţean Alba au participat reprezentanţi ai Serviciului coordonare programe şi proiecte şi ai Serviciului dezvoltare, strategii, programe.
În cadrul întâlnirii au fost prezentate cele două structuri – CROFP Cugir şi Societatea de Formare Profesională Pritzwalk – care au domenii de activitate similare, precum formare profesională în domeniul prelucrării metalelor, colaborarea cu mediul de afaceri în vederea pregătirii forţei de muncă în calificări ce ţin de operare CNC, utilizare tehnologie laser, robotică, proiectare CAD/CAM, electronică, electrotehnică.
Au fost prezentate sistemele de formare profesională continuă din cele două ţări, iar partea germană a descris formarea profesională duală care îmbină pregătirea teoretică cu pregătirea practică, în colaborare cu agenţii economici, în funcţie de nevoile acestora de forţă de muncă calificată.
Dat fiind faptul că Regiunea Centru are o îndelungată colaborare cu Landul Brandenburg, colaborare consolidată prin implicarea ADR Centru şi a reprezentantului landului, doamna Schliewenz, partenerii germani şi-au manifestat interesul în a colabora cu Consiliul Judeţean Alba şi CROFP Cugir în vederea dezvoltării de proiecte comune în domeniul pregătirii forţei de muncă, al dezvoltării de servicii ce pot fi furnizate agenţilor economici pentru a-şi îmbunătăţi performanţele economice şi pentru a-şi creşte competitivitatea prin utilizarea unor sisteme eficiente de management a resurselor.
A fost o primă întâlnire tehnică iniţiată de CROFP în vederea asigurării sustenabilităţii Centrului şi a dezvoltării acestuia prin proiecte şi colaborări la nivel european cu parteneri care activează în domenii similare, pentru a aduce modele inovative de formare profesională a forţei de muncă în susţinerea mediului de afaceri şi dezvoltării socio-economice a judeţului Alba.

Recomandari

Alte Articole