CJ Alba instruiește profesori de religie din Republica Moldova

Consiliul Judeţean Alba organizează, în perioada 21 -24 mai a.c., o activitate de formare pentru profesorii şi responsabilii care monitorizează predarea disciplinei Religie în instituţiile de învăţământ preuniversitar din Chişinău şi Raioanele Călăraşi şi Ialoveni. Programul activităţii de formare include instruirea teoretică având ca subiect Tradiţionalul şi modernul în predarea religiei; o parte aplicativă – asistenţă la orele de specialitate în unităţile şcolare din mediul preuniversitar din Alba Iulia, Sebeş, Aiud şi Cugir, precum și un atelier – în centrele de pictură din judeţul Alba, unde se prezintă patrimoniul cultural religios ca sursă de activitate extracurriculară pentru profesorii de religie.

„Consiliul judeţean Alba, precum şi instituţiile de cultură subordonate, organizează anual activităţi menite a diversifica şi valoriza legăturile existente cu românii din afara graniţelor ţării. În acest context se înscrie și realizarea acestui proiect prin care profesorii de religie din Republica Moldova sunt implicați într-un schimb de experiență care îi va ajuta să se perfecționeze.” – a spus domnul Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba.

Activitatea este organizată alături de partenerii: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, Inspectoratul Şcolar al judeţului Alba, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia şi Asociaţia Prietenii Muzeului Unirii, implicând deopotrivă cadre universitare, muzeografi şi personal didactic din judeţ, prin realizarea comună a aplicaţiilor practice.

Recomandari

Alte Articole