Cetatea Alba Carolina – punere în valoare spații interioare

Primăria Alba Iulia a elaborat documentaţia de atribuire a contractului de servicii de proiectare faza DALI “Revitalizarea şanturilor fortificaţiei de tip Vauban – spaţii interioare libere municipiul Alba Iulia”. Documentaţia va putea fi regasită din această săptămână în sistemul electronic de achiziţii publice SEAP.

Documentul ce urmează să fie elaborat după parcurgerea procedurii de achiziţie va reglementa condiţiile de punere în valoare pentru 12 spaţii din interiorul Cetăţii Alba Carolina. Se vor defini astfel caracteristicile tehnico economice ce se impun pentru spaţiile libere din cetate, dar şi modul de încadrare al acestora în specificul zonei, precum şi metodele şi procedurile tehnice de intervenţie.
Funcţiunile admise sunt compatibile cu vocaţia traseelor turistice şi de recreere existente în momentul de faţă conform celor stabilite prin HCL.

Activităţi culturale; activităţi informaţionale, relaxare, odihnă; artişti plastici; ateliere meşteşugăreşti; spaţii comerciale; alimentaţie publică de tipul cluburilor, pub-uri etc.; relaţii cu publicul; spaţii gestionate de ONG-uri care au activităţi zilnice de promovare a traseelor turistice din Cetate.
Indiferent de natura lor, fiecare spaţiu va cuprinde obligatoriu un punct de informare cu activitate redusă . Cei care vor ocupa aceste locaţii în regim de concesiune vor trebui să respecte regulamentul elaborat în anul 2011 şi aprobat în Consiliul Local (HCL .257/31/08.2011 – privind aprobarea regulamentului de ocupare şi utilizare a spaţiilor construite din interiorul zidurilor fortificate şi a spaţiilor publice amenajate în aer liber din şanţurile fortificaţiei Cetăţii Istorice – Alba Carolina- reglementarea criteriilor pentru revitalizarea şanturilor de fortificaţie – spaţii interioare şi exterioare), care, conform doamnei Silvia Moldovan – director Direcţia Tehnică, va fi preluat şi integrat în noul document.

Preţul estimat de către beneficiar pentru elaborarea documentaţie, conform normativelor în vigoare, este de 19000 de euro pentru o suprafaţă studiată de 3950 mp. Termenul prevăzut pentru execuţie este de 60 de zile de la semnarea contractului.

“ Dincolo de necesitatea evidentă a acestui DALI, vrem ca prin existenţa lui să facilităm celor interesaţi de aceste spaţii obţinerea condiţiilor de avizare. Cei care vor întocmi acest document vor trebui să obţină toate avizele necesare de la Ministerul Culturii, mediu ş.a.m.d. În egală măsură, beneficiarii spaţiilor vor avea în acest fel şi acordul de principiu de la furnizorii de utilităţi, urmând ca în funcţie de specificul fiecărui spaţiu să se particularizeze. Practic, cine le va cere va şti care este costul mediu pentru fiecare spaţiu din punct de vedere constructiv, ce metode şi proceduri tehnice poate utiliza pentru a încadra spaţiul în arhitectura existentă şi va fi scutit de umblatul la ministere pentru avize. Asta ar trebui să scurteze timpul necesar pentru finalizarea investiţiilor. Toate cele 12 locaţii vor subscrie studiilor deja elaborate pentru această zonă” Mircea Hava – primarul municipiului Alba Iulia.

Se doreşte ca până în ultima decadă a lunii martie să poată fi prezentate şi înregistrate ofertele primite, urmănd ca în cel mai scurt timp să fie evaluate de către comisie. Acest demers precede licitaţia de atribuire a celor 12 spaţii identificate în interiorul Cetăţii.

Recomandari

Alte Articole