Bugetul local al oraşului Cugir a fost aprobat

În şedinţa Consiliului Local din 29 martie, a fost aprobat bugetul oraşului Cugir. veniturile totale ale localităţii pe anul 2013 sunt de 29.045 mii lei, din care 14.396 mii lei sunt venituri proprii, iar restul, de 8810 mii lei, vin de la bugetul statului ca sume defalcate din TVA, sume pentru echilibrarea bugetului local şi subvenţii.

Potrivit primarului Adrian Teban „priorităţile administraţiei locale sunt sănătatea, infrastructura şi învăţământul. Anul acesta vom avea importante lucrări de investiţii la Spitalul Orăşenesc Cugir, unde vom executa o serie de lucrări capitale, şi mă refer la Reabilitarea secţiei de chirurgie din cadrul Spitalului Orăşenesc Cugir şi la amenajarea parcării policlinicii. Totodată vom investi şi în dotarea cu aparatură performantă a unităţii medicale, astfel încât să contribuim la creşterea calităţii actului medical. Vom realiza şi un proiect tehnic necesar derulării programului european pe baza căruia va fi reabilitat, modernizat şi dotat ambulatoriul din cadrul spitalului. Suma totală pe care am repartizat-o investiţilor ce urmează a fi realizate la spital este de 1180 mii lei. La aceasta se adaugă cheltuielile materiale, adică plata utilităţilor, pentru acoperirea cărora am alocat 700 mii lei. Pe lângă sănătate, cei mai mulţi bani vor fi cheltuiţi pentru infrastructura stradală, adică 6100 mii lei. Principalele lucrări prevăzute în proiectul de buget sunt finalizarea reabilitării străzii Drăgana (680 mii lei), a srăzii 21 Decembrie 1989 (1.750 mii lei) şi a programului de amenajare parcări (750 mii lei), etapa a III-a. Investiţii vor avea loc şi la instituţiile de învăţămând din oraş, fiind prevăzute lucrări la Colegiul ‘ID Lăzărescu’, Colegiul ‘David Prodan” şi la Şcoala „Singidava” (pentru localul fostei şcoli nr- 2)” a precizat primarul Adrian Teban.
Pe lângă investiţiile enumerate, peste 880 mii lei sunt alocaţi în vederea extinderii iluminatului public, iar 200 mii lei vor merge către protecţia mediului. Întregul buget de cheltuieli al Cugirului este de 30.880 mii lei, dintre care 8.429 mii lei vor ajunge în investiţii, 10.449 mii lei vor merge pentru plata salariilor personalului din adminisraţie, învăţămant, sănătate, ordine publica, 5.878 mii lei pentru cheltuieli materiale din aceste domenii, iar 6.154 mii lei vor fi transferuri. În ceea ce priveşte sumele venite din bugetul statului, D.G.F.P. Alba a repartizat ca sume defalcate din TVA : 6.794 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor de personal în învăţământul preuniversitar de stat, conform nr. de elevi si formei de învăţământ; 187 mii lei pentru plata drepturilor salariale câştigate în instanţă , pentru care există hotărâri judecătoreşti definitive; 1.100 mii lei pentru finantarea cheltuielilor materiale în învăţământul preuniversitar de stat.
Tot ca sume defalcate din TVA au fost repartizate 631 mii lei pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare. Trebuie spus că aceste fonduri sunt insuficiente, astfel că administraţia locală se aşteaptă să întâmpine greutăţi în ceea ce priveşte acoperirea acestora din bugetul local, aşa cum prevede noua lege . În visteria Cugirului vor mai intre 80 mii lei pentru alte cheltuieli descentralizate, respectiv: serv. publice de evidenţă a persoanelor, ajutoare ptr. încălzirea locuinţei. Pentru echilibrarea bugetului au fost repartizate 69 mii lei ca sume defalcate din TVA, 111 mii lei ca sume alocate din impozitul pe venit (suma considerata venit propriu), la care se adaugă 400 mii lei de la Consiliului Judetean Alba. La partea de venituri s-au mai cuprins subventii din alte bugete pentru: ajutorul de incălzire cu lemne pt. persoanele nebeneficiare de ajutor social- 20 mii lei; plata drepturilor salariale pt. personalul medical din cabinetele scolare-145 mii lei; 5.181 mii lei – fonduri nerambursabile de la UE pentru platile efectuate in anul 2012 si cele aferente anului 2013, reprezentând cheltuielile pentru cele 2 proiecte aflate în derulare.

Proiectul de buget propus de primarul Adrian Teban în şedinţa din 29 martie a fost aprobat de Consiluiul Local Cugir cu unanimitatea voturilor consilierilor locali.

Recomandari

Alte Articole