Angajații CNAIR de la Snagov își desfășoară activitatea în condiții inumane!

 

Angajații Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), de la Centrul de Întreținere și Coordonare (CIC) Snagov, își desfășoară activitatea în barăci de tip ”organizare de șantier”. Acestea nu au încălzire proprie, aer condiționat, apă potabilă sau grupuri sanitare corespunzătoare, angajații fiind nevoiți să își facă nevoile fiziologice într-o cabină ecologică, neracordată la sistemul de canalizare.  Sindicatul Drumarilor ”Elie Radu” semnalează public aceste situații deoarece vrea să tragă un semnal serios de alarmă, iar factorii decidenți să ia act de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de muncă. 

Din anul 2012, Centrul de Întreținere și Coordonare (CIC) Snagov are în administrare Autostrada A 3 București-Ploiești  de la  km 14+00 la km. 68+963 și are 11 angajați pentru lucrări de întreținere și reparații asfaltice, decolmatări șanțuri și podețe, cosire, toaletare pomi, reparații la parapetele metalice, montare/demontare indicatoare rutiere, intervenții  pentru înlăturarea de pe carosabil a resturilor materiale rezultate în urma accidentelor rutiere, igienizare parte carosabilă și parcări, respectiv alte atribuții importante. 

Centrul de Întreținere și Coordonare Snagov nu dispune de clădire  proprie, activitatea desfășurându-se în 3 barăci. Toaleta este improvizata într-o cabina de tip ECO ce nu este racordată la rețeaua de canalizarea. Apa menajeră provine dintr-un puț forat la mică adâncime unde pânza freatica este infestata.

Angajații muncesc și mănâncă în condiții insalubre. Aceștia sunt expuși unui adevărat focar de infecție, având în vedere că la activitatea de igienizare sunt îndepărtate și colectate, pe lângă gunoi menajer, inclusiv leșuri de animale. 

Totodată, C.I.C. Snagov are în administrare două parcări cu toalete pentru care nu au personal special angajat așa cum prevede legea. Muncitorii angajați și calificați pentru lucrări de întreținere a drumurilor sunt nevoiți să facă, pe schimburi, curățenie în acestea, fără a fi dotați cu echipamente adecvate. 

De asemenea, nici condițiile de lucru nu sunt mai bune. Autoutilajele din dotare  destinate lucrărilor de întreținere și reparații pe timp de vară, respectiv pentru activitatea de deszăpezire, nu dispun de remize pentru reparații sau garare pe timpul cât nu sunt utilizate. În acest fel, ele sunt expuse degradării. Magazia C.I.C.-ului a fost improvizată din deșeuri de fier vechi și tablă, fiind improprie depozitarii materialelor și sculelor de lucru. 

Au fost făcute numeroase demersuri pentru construirea unui Centru de Întreținere și Coordonare, conform normativelor de Drumuri naționale și autostrăzi,  pentru desfășurarea în condiții normale de muncă și de sănătate a muncii, însă fără nici un rezultat concret. Sindicatul Drumarilor ”Elie Radu” solicită factorilor decidenți condiții decente de muncă și minimum de respect. 

Sindicatul Drumarilor ”Elie Radu”

Recomandari

Alte Articole