Amenzi aplicate de ITM Alba în perioada 12-16 septembrie

Prin Programul — Cadru de acțiuni al I.T.M. Alba, pe anul 2016, aprobat de către conducerea Inspecției Muncii s-a stabilit faptul că, combaterea muncii nedeclarate reprezintă unul dintre obiectivele prioritare ale activității inspectoratului, motiv pentru care la nivel național precum și în plan teritorial s-a decis organizarea în fiecare săptămână din fiecare lună a acestui an, a unei Campanii pentru identificarea și sancționarea muncii nedeclarate în vederea descurajării și a diminuării acestui fenomen care în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat cu prioritate sancționarea muncii nedeclarate, fiind comunicate zilnic la Inspecția muncii rezultatele controalelor efectuate. În acțiunile privind identificarea și sancționarea ‘muncii la negru’ echipele de inspectori de muncă au fost însoțite în teren și au primit sprijin logistic precum și protecție adecvată, de cadrele Inspectoratului Județean de Jandarmi Alba, cărora suntem datori a le aduce mulțumiri pe această cale, pentru promptitudine și înalt profesionalism.

Rezultatele obținute la nivelul județului Alba în perioada 12.09.2016 — 16.09.2016 în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relațiilor de muncă:

Total unități controlate: 36

Număr de salariați ai angajatorilor controlați: 861

Din care — femei: 385; tineri sub 18 ani: 0

Număr deficiențe constatate: 98

Număr persoane depistate cu ‘munca la negru’: 2

Nr. sancțiuni aplicate angajatorilor: 16

respectiv — 10 amenzi în cuantum de 41.000 lei;

din care:

— 2 amenzi în cuantum de 20.000 lei pentru munca la negru;

— 6 Avertismente

Entități sancționate pentru muncă la negru: 2

1. S.C. EXCAVACIONES MIRA SRL ALBA IULIA — lucrări de pregătire a terenului — 1 pers. fără forme legale — amenda 10.000 lei — art. 260 alin.1. lit.e. Codul Muncii;

2. S.C. ELEGANCE BELLY’S SRL CUGIR — alimentație publică — 1 pers. fără forme legale — amendă 10.000 lei — art. 260 alin. 1. lit. e. Codul Muncii;

Principalele deficiențe stabilite în controale:

— Primirea în lucru a salariaților fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;

— Nu au fost stabilite pentru toți salariații atribuțiile corespunzătoare postului prin fișa postului;

— neacordarea repausului săptămânal;

— neconducerea corectă a evidenței timpului lucrat;

— contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activității profesionale a salariaților aplicabile la nivelul angajatorului;

— primirea la muncă a persoanelor s-a realizat în absența certificatului medical (fișa de aptitudine);

— regulamentul intern nu conține dispoziții referitoare la criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților;

— registrul general de evidență al salariaților în format electronic nu se păstrează la sediul societății

În domeniul securității și sănătății în muncă:

Nr. total unități controlate: 30

Număr deficiențe constatate: 65

Număr de măsuri dispuse: 65

Număr de opriri: 0

Nr. sancțiuni aplicate: 6 din care:

— 3 Avertisment;

— 3 Amenzi in cuantum de 9.000 lei;

Nr. evenimente comunicate: 0

Nr. evenimente cercetate: 0

Nr. evenimente în curs de cercetare: 2

Principalele deficiențe stabilite în controale:

— Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR

— Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor

— Organizarea necorespunzătoare a activității de nivelul unităților, conform noilor reglementări din HG 955/2010 securitatea muncii

— Lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate

— Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor

— Lipsa instrucțiunilor proprii de securitatea muncii pentru activitățile desfășurate

— Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

— Nu s-a asigurat un microclimat adecvat pentru desfășurarea activității la locul de muncă

Recomandari

Alte Articole