Alba Iulia: Proiect cu fonduri nerambursabile privind reabilitarea termică

Primăria Alba Iulia pregăteşte documentaţia pentru un nou proiect cu fonduri nerambursabile ce vizează anveloparea de locuinţe.

Comisia Europeană a decis ca o parte din economiile rezultate în urma procedurilor de achiziţie din cadrul POR 2007-2013, să fie orientate în axa 1 – Sprijinirea Investiţiilor în Eficienţa Energetică a Blocurilor de Locuinţe. Ca urmare a acestei decizii, şase administraţii publice din oraşele reşedinţă de judeţ ale Regiunii 7 Centru vor concura în accesarea fondurilor nerambursabile pentru reabilitarea blocurilor de locuinţe. Primăria Alba Iulia va depune un proiect de finanţare pentru această disponibilitate financiară, întregind astfel rezultatele unui demers anterior, prin care s-au reabilitat termic alte două blocuri de pe Bulevardul Trasnsilvaniei, cu un total de 176 de apartamente iar alte 50 de apartamente de pe străzile Detunata şi Tulnicului.

De această dată se au în vedere blocurile: 16, 18, 20 cu scările A-B, Bulevardul Transilvaniei, cu câte 88 de apartamente fiecare. Regimul de înălţime este de P+10. Potrivit directorului tehnic din cadrul primăriei, doamna Silvia Moldovan, noutatea acestui program o constituie posibilitatea ca şi instalaţiile interioare degradate (coloane de conducte ş.a.m.d.) să fie înlocuite. În rest lucrările sunt după tipolgia programului anterior: anvelopare, geamuri termopan acolo unde nu există, refacerea izolaţiilor peste planşeul de la acoperiş şi peste subsol. Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor şi reducerea consumului la utilităţi sunt estimate la aproximativ 40%.

Cererea de finanţare va fi depusă în luna martie. Ulterior etapei de evaluare a documentelor este prevăzută vizita reprezentanţilor ministerului, a unui expert tehnic şi a reprezentanţilor ADR. Odată parcurse aceste etape, în cazul unui rezultat favorabil, este posibil ca procedura de achiziţie a lucrărilor să se desfăşoare în această vară. Mecanismul financiar presupune o contribuţie de 60% fonduri europene şi 40% din buget local şi asociaţii de proprietari. Din cei 40% , în funcţie de veniturile lunare ale proprietarilor se va stabili contribuţia efectivă a asociaţiilor de proprietari (exemplu: sub 150 euro venit mediu lunar net pe membru de familie – contribuţia ascociaţiei va fi de 10%).

“ Am decis să ne orientăm spre această finanţare în sprijinul locuitorilor, dar şi din raţiuni estetice şi de mediu. Odată finalizate lucrările la Latura de Vest, e firesc ca întreg ansamblul, incluzând blocurile de locuinţe să respire a nou. Dorinţa noastră este de a extinde acest model de reabiltare a blocurilor şi spre partea frontală a Bulevardului 1 Decembrie, zona M-urilor. Deocamdată facem tot ce ne stă în puteri pentru ca acest proiect să devină realizabil.“ Mircea Hava – primar.

Asociaţiile de proprietari fac apel la locatarii din blocurile menţionate anterior să depună declaraţiile cu veniturile membrilor de familie, până la data de 8 martie, pentru ca proiectul să se încadreze în calendarul stabilit şi să poată beneficia de finanţare.

Recomandari

Alte Articole