Alba Iulia: Lista de priorități pentru locuințele sociale urmează să fie aprobată în data de 26 martie

În şedinţa de Consiliu Local din data de 26 martie se vor supune spre aprobare listele de priorităţi cu solicitanţii de locuinţe sociale şi a locuinţelor destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din imbobile retrocedate foştilor proprietari pe anul 2013.

În privinţa locuinţelor sociale s-a întocmit o listă de aproximativ 170 solicitanti, iar pe lista chiriaşilor evacuaţi figurează 6 solicitări. Serviciul Public de Asistenţă Socială s-a organizat în 12 echipe de câte 2 asitenţi sociali pentru realizarea anchetelor sociale. După finalizarea acestei proceduri, s-a trecut la punctarea cererilor în baza criteriilor aprobate prin HCL 68 din 26 februarie 2013. Comisia de analiză a cererilor, constituită pentru evaluarea acestor solicitări a finalizat procedura, incluziv prin anchete suplimentare în teren. Ulterior aprobării listei de priorităţi în sedinţa de CL se va trece la întocmirea listei de repartiţii. În prezent sunt finalizate 25 de apartamente şi încă 50 se află în diferite stadii de execuţie. Pentru aceste 50 de apartamente Primăria caută soluţii de finanţare, în cazul în care solicitarea adresată MDRAP nu va fi aprobată. În situaţia finalizării acestor apartamente se va proceda la repartiţii ulterioare. Actuala listă de priorităţi aprobată de Consiliul Local se va afişa la sediul SPAS şi la sediul primăriei Alba Iulia.

Recomandari

Alte Articole