Alba Iulia: Îmbunătățiri ale regulamentului de funcționare pentru terasele sezoniere

Începând din acest an, Cetatea Alba Carolina va concentra o bună parte din activitatea comercială specifică sezonului cald, respectiv terase şi amplasamente independente cu caracter sezonier. În acest sens, primăria va propune un regulament de funcţionare al acestora în interiorul Cetăţii şi va elabora o hartă a “popasurilor ” care vor creşte atractivitatea zonei pentru turişti şi locuitori. Pentru a nu deteriora imaginea spaţiilor nou create, se urmăreşte un concept de retroturism, ce va păstra caracterul arhitecturii existente.

Propunerile agreate în prezent cuprind spaţii comerciale sezoniere care vor avea forma unor trăsuri (poştalioane), având fiecare capacităţi specifice genului de activitate practicat (food, souvenir etc.). Se analizează posibilitatea de concepere şi materializare a acestor puncte de vânzare, amplasate preponderent pe axul străzii Mihai Viteazul. O menţiune importantă o constituie faptul că zona Piaţa Cetăţii va fi una dedicată evenimentelor cultural artistice de anvergură, din acest motiv rămânând una relaxată. În perioada următoare vor avea loc consultări cu cei interesaţi să desfăşoare astfel de activităţi, pentru o abordare cât mai realistă a acestui concept.

În privinţa regulamentului de funcţionare al teraselor sezoniere din oraş (exclusiv zona istorică), acesta va suferi modificări rezultate din analiza opiniilor exprimate de locuitori în perioade anterioare. Astfel s-a concluzionat că prin reconfigurarea regulamentului actual, (HCL 77/martie 2010) se are în vedere renunţarea la sistemele audio şi video. De asemenea, pentru o mai bună gestiune a spaţiului public, primăria are interesul să menţină o fluenţă mai bună a circulaţiei pietonale. Acolo unde s-au înregistrat sesizări cu privire la insuficienţa zonei de tranzit pietonal, se vor dispune măsuri pentru a se evita acest disconfort în acest sezon. De asemenea se va urmări tipul de copertine folosit, pentru a include obligatoriu logo-ul turistic al oraşului şi pentru a se respecta manualul cromatic în vigoare. Tot în interesul spaţiului public şi pentru a se evita degradarea finisajului pietonal se impune utilizarea de către comercianţi a unui podium intermediar care să prevină eventuale daune.

În perioada următoare se pot adresa sugestii care să orienteze specialiştii în luarea celor mai optime decizii privitor la acest tip de activităţi comerciale, atât în zona turistică cât şi în mediul urban.

 

Recomandari

Alte Articole