Alba Iulia: Condiţii pentru scutirea de la plata majorărilor de întârziere a obligaţiilor fiscale

Consiliul Local Alba Iulia a aprobat unele scutiri de la plata creantelor fiscale accesorii (majorari de intarziere) pentru contribuabilii persoane fizice si juridice, care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) au achitat pana la data de 30.04.2013 toate obligatiile fiscale principale scadente la data de 31.12.2012;
b) au achitat integral pana la data de 30.04.2013 sumele reprezentind amenzi exigibile, de orice fel, luate in debit de catre Directia venituri pana la 31.12.2012, cu exceptia celor contestate pentru care, potrivit legii, executarea actului prin care s-a aplicat amenda este suspendata.
In categoria creantelor bugetare accesorii (majorari de intarziere) sunt cuprinse:
a) majorarile de intarziere datorate pentru neplata la termen a impozitelor si a taxelor cuvenite bugetului local al municipiului Alba Iulia, calculate pana la data platii integrale a debitelor;
b) majorarile de intarziere stabilite prin acte de inspectie fiscala incheiate de catre inspectorii fiscali, pentru impozite si taxe datorate bugetului local al municipiului Alba Iulia, calculate pana la data plati integrale a debitelor.

Pentru a beneficia de scutirea la plata, contribuabilii persoane fizice si juridice vor depune, pana la data de 30.04.2013 inclusiv, o cerere de acordare a inlesnirilor la plata, la Directia venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia.

Recomandari

Alte Articole