Aiud: Proiectul “Ecologizare şi lucrări de infrastructură în Budu” a fost finalizat

Primăria municipiului Aiud anunţă închiderea proiectului “Ecologizare şi lucrări de infrastructură în Budu” care a beneficiat de finanţare nerambursabilă de la Guvernul României, prin Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în cadrul Programului de Intervenţii Prioritare (PIP).

În urma implementării proiectului, au fost realizate, în interesul comunităţii rome Budu din Aiudul de Sus, Municipiul Aiud, judeţul Alba următoarele obiective:

a) îmbunătăţirea condiţiilor de locuire şi igienă a comunităţii de romi din comunitatea Budu prin reabilitarea  a 1194 m drum  într-o perioadă de 12 de luni;

b) creşterea capacităţii de preluarea a apelor meteorice şi în cazul ploilor torenţiale, asigurarea gospodăriilor din  comunitatea de romi împotriva inundaţiilor, prin continuarea execuţiei rigolelor de scurgere a apelor provenite din precipitaţii, stabilizarea taluzurilor şi protejarea drumurilor publice, amplasarea podeţelor –  obiectiv cu durata de realizare de 12 luni.

c) creşterea cu 60% a responsabilităţii populaţiei vizate faţă de mediul în care trăiesc în 8 luni de derulare a proiectului.

Pe lângă grantul acordat de FRDS,proiectul a beneficiat de o contribuţie locală care a reprezentat 7,43 % din grantul FRDS, concretizată în munca voluntară a cetăţenilor din comunitate, costurile operaţionale pentru funcţionarea serviciilor sociale, costurile de gestionare a proiectului integrat şi alte contribuţii în natură.

Proiectul a fost implementat în perioada decembrie 2011 – ianuarie 2013 de către Primăria municipiul Aiud, în parteneriat cu grupul de iniţiativă al romilor din comunitatea Budu.

De rezultatele proiectului „Ecologizare şi lucrări de infrastructură în Budu” beneficiază aproximativ 115 locuitori ai comunităţii de romi.

Obiectivele finanţate în cadrul proiectului „Ecologizare şi lucrări de infrastructură în Budu” au fost preluate de către autorităţile administraţiei publice locale care îşi asumă întreţinerea şi funcţionarea în continuare a acestora.

Recomandari

Alte Articole