851 cetățeni străini, înregistrați în Alba, la finalul anului 2013

La sediul Serviciului pentru Imigrări Alba s-a desfăşurat azi, „Evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2013” .
Astfel, la sfârşitul anului 2013, în evidenţele Serviciului se aflau înregistraţi 851 cetăţeni Non-UE şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, proveniţi din 53 ţări ale lumii.Cei mai mulţi cetăţeni aflaţi în judeţul Alba provin din: Republica Moldova (152), Turcia (52), China(27), Italia (266), Germania (109), Franţa(27), Austria(25).
În ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost depuse 30 de invitaţii, dintre care 29 au fost admise şi una a fost respinsă.
Potrivit competenţelor, în anul 2013 au fost primite 10 cereri pentru eliberarea de autorizaţii de muncă lucrătorilor angajaţi în muncă sau detaşaţi. Ca urmare, au fost eliberate 6 autorizaţii de muncă, 4 cereri au fost respinse pentru deficienţe constatate în derularea procedurilor prevăzute expres de lege.
În perioada analizată au fost primite 311 cereri prin care s-a solicitat prelungirea dreptului de şedere temporară sau permanentă, înregistrarea rezidenţei temporare sau aprobarea rezidenţei permanente în România, schimbarea reşedinţei, dintre care pentru cetăţeni din state terţe un număr de 150, iar pe spaţiul UE şi SEE un număr de 161.
Ca urmare, au fost emise 305 documente care atestă rezidenţa pe teritoriul României, din toate categoriile: permise de şedere temporară şi permanentă pe teritoriul României, certificate de înregistrare a rezidenţei şi cărţi de rezidenţă temporară şi permanentă pentru membrii de familie ai cetăţenilor proveniţi din statele membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European. În perioada de referinţă, a fost revocat dreptul de şedere pentru 29 cetăţeni non comunitari care nu mai îndeplineau condiţiile ce au stat la baza eliberării documentelor de rezidenţă.
În ceea ce priveşte activitatea de prevenire şi combatere a şederii ilegale a străinilor pe teritoriul României, a muncii la negru şi a actelor care pot aduce atingere siguranţei naţionale, în anul 2013, rezultatele Serviciului pentru Imigrări al judeţului Alba au fost după cum urmează:
Au fost depistaţi cu şedere ilegală 33 cetăţeni străini, din care 28 cu şedere ilegală şi 5 care desfăşurau activităţi lucrative fără forme legale, care au fost îndepărtaţi de pe teritoriul României; persoanele în cauză au fost sancţionate contravenţional, fiind aplicate amenzi contravenţionale în suma totală de 27.000 lei .

Recomandari

Alte Articole