Silva Logistic Services. Sitului Natura Platforma Cotmeana Reviewed by CD on .   Situl Natura 2000 ROSCI0354 Platforma Cotmeana este localizat în proporţie de 74% în Regiunea 3 Sud Muntenia şi de 26% în Regiunea 4 Sud – Vest, pe terit   Situl Natura 2000 ROSCI0354 Platforma Cotmeana este localizat în proporţie de 74% în Regiunea 3 Sud Muntenia şi de 26% în Regiunea 4 Sud – Vest, pe terit Rating: 0
Ești aici: Acasă » Timp Liber»Silva Logistic Services. Sitului Natura Platforma Cotmeana

Silva Logistic Services. Sitului Natura Platforma Cotmeana

Silva Logistic Services. Sitului Natura Platforma Cotmeana

 

Situl Natura 2000 ROSCI0354 Platforma Cotmeana este localizat în proporţie de 74% în Regiunea 3 Sud Muntenia şi de 26% în Regiunea 4 Sud – Vest, pe teritoriul judeţelor: Argeş, Vâlcea, Olt, pe raza a 16 localităţi, cu ponderea cea mai mare în localităţile Cotmeana şi Cuca.
Principala unitate de relief ce se regăseşte în cadrul sitului este reprezentată de Piemontul Cotmenei, delimitat de Văile Topologului şi Oltului la vest, Valea Argeşului la est şi Muncelele Argeşului în nord.
Altitudinile variază între 197 m şi 547 m, media fiind de 371,5 m. Cea mai extinsă treaptă altitudinală este cea de 300-400 m, bine reprezentată între văile Vedea şi Vediţa.
Situl ROSCI0354 Platforma Cotmeana se suprapune parţial cu aria naturală protejată ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, pe o suprafaţă de 22 hectare, în vecinătatea satului Cocoru, comuna Galicea, județul Vâlcea
Din punct de vedere al reliefului, situl Platforma Cotmeana este o regiune piemontană înaltă, deluroasă, cu procese frecvente de degradare a versanţilor, ocupând treimea nordică a Piemontului Cotmenei, parte componentă a Podişului Getic. Piemontul Cotmenei se prezintă ca un con de dejecţie uriaş, caracterizat prin divergenţa reţelei de văi, panta în scădere continuă şi lărgirea interfluviilor netede de la nord la sud, fiind delimitat de Valea Topologului şi Oltului la vest, Valea Argeşului la est, Câmpia Boianu şi Câmpia Piteştiului în sud şi Muncelele Argeşului în nord. Altitudinile variază între 197 m și 547 m, iar altitudinea medie a zonei este de 371.5 m. Cea mai extinsă treaptă altitudinală este cea de 300-400 m.
Clima este temperat continentală, cu temperaturi medii anuale ce ating valori de peste 10°C, media lunii iulie fiind de 22°C, iar a celei mai reci de -2,4°C. Temperaturile maxime absolute depăşesc uneori 40°C, iar minimele absolute ajung la -33°C. Temperatura medie a sezonului cald este de 18-20°C. Precipitaţiile medii anuale sunt cuprinse între 580 şi 600 mm, cu valori scăzute în timpul verii, atunci când se instalează frecvent perioade de secetă. Maximul lunar al precipitaţiilor se înregistrează în luna iunie, la Cotmeana 113 mm.
Din punct de vedere pedogeografic, Piemontul Cotmeana se înscrie în regiunea dunăreano-pontică, domeniul argiluvisolurilor şi cambisolurilor şi subdomeniul solurilor brune luvice, luvisolurilor albice pseudogleizate şi pseudogleice, planosolurilor şi solurilor brune eu-mezobazice. Solurile au un conţinut mare de argilă. Regimul aerohidric şi aprovizionarea cu elemente nutritive asigură condiţii favorabile pentru dezvoltarea vegetaţiei forestiere dominate de cvercinee, cu o structură pe specii variată.
Din punct de vedere fitoclimatic, situl este situat în două etaje de vegetaţie – etajul deluros al gorunetelor, fagetelor și amestecurilor de gorun-fag și etajului deluros de cvercete – gorun, gârnita, cer și amestecuri dintre ele. O caracteristică importantă a teritoriului este gradul foarte ridicat de fragmentare a pădurilor. Pădurile de tip natural fundamental deţin peste 78% din suprafaţa pădurilor, ceea ce denotă o stare de conservare favorabilă a acestora.

Clip to Evernote

Comentează

© 2013 TRANSILVANIA TV Network Mixed By Fabrik

Sus